KRONIKA MIASTA POZNANIAtrzeci raz będę miał to szczęście oswobodzić Wielką Polskę od nieprzyjaciela. Prósz 86), ażeby... Prefektura z wszystkich sił się przykładała dla uskutecznienia tego wszystkiego co... gen. Kosiński od niej żądać będzie, któremiu ja, jako też wojewodowi (!) Wybickiemu swoje myśli komunikuję. Za kilka dni ja sam będę w Poznaniu i mam nadzieję wkrótce tamte część Księstwa od nieprzyjaciela uwolnić - do ścigania którego już dnia dzisiejszego znaczne oddziały nasze przez Wisłę przechodzą... Proszę.. Prefekta komunikować natychmiast przez umyślnego mój list prefektowi kaliskiemu z wezwaniem, żeby się do niego stosował w wszystkie m co się departamentu kaliskiego tyczy i przeprosić go, że do niego osobno nie piszę, bs nie mam ani momentu jednego czasu. Posyłam... kopję listu mojego do podprefekta gostyńskiego 30) i proszę aby była wszystkim podprefektcm komunikowana z wezwaniem, aby się stosowali do zleceń w niej zawieranych (!) - podobnież prefekta kaliskiego proszę ją z podobnym wezwaniem komunikować. Do Kosińskiego 17 ) zwracał się Dąbrowski z komplementem, iż wierząc w jego talenta, ufa, że spełni swe zadanie. Zalecał, aby co ma siły zbrojnej zgromadził w Pyzdrach i Słupcy, a powstaniu kaliskiemu dał rozkaz, aby zebrało się na HIj miast Koło

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

3B) Bibl.joteka Uniwersytecka w Warszawie Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII; f. 192-193. 3<i) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f. 190-192. Po powołaniu się na nominację zaleca Dąbrowski podprefektowi, ażeby uwiadomił wszystkich podprefektów departamentu warszawskiego, aby zbierali wszystkich ludzi zdatnych do służby wojskowej, oraz konie, broń i amunicję; aby pozostawali w stałej łączności z prefektami poznańskim i kaliskim, tudzież gen. Hauke w Płocku. Na posłańców zaleca Dąbrowski używać Żydów, za których pewność zaręczą kahały, chrześcijanie bowiem powinni stanąć pod broń. Gorąco zachęca wódz aby chwytać jeńców, ale obchodzić się z niemi po ludzku, jedynie broń i ładownicę należy odebrać. Komendantem części departamentu warszawskiego po lewym brzegu Wisły mianuje swego syna gen. bdy. Jana Michała. 37) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie -- Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka LVII, f 193-194. A. M. Skałkowski - Fragmenty - Poznań 1928, str, 40-41.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry