KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

posterunkiem Śrem, a tak od Pobiedzisk, aż do Śremu będziemy linją ciągłą i ja na każdy punkt będę w stanie w potrzebie dać pomoc". Bojąc się o Kęszyckiego w dniu 8 maja ponowił Kosiński rozkaz cofnięcia się 22), motywując go tern, że niema wiadomości z Kalisza, a bez poparcia z tej strony, obawiał się, iż wyprawa smutnie się zakoń czy 21). Stało się tak jak przewidywał Kosiński. Kęszycki opadnięty został 8 maja w Pyzdrach 24), gwardja mimo usiłowań Kęszyckiego i Bojanowskiego nie wytrzymała energicznego naporu Austrjaków 2,) i poszła w rozsypkę, tak, iż Kęszycki zaledwie z garstką zdołał wycofać się. Wobec takiego stanu rzeczy, plan Kosińskiego uległ zmianie. , ,Zostawiony samemu sobie - pisał ch> ks. Józefa 2,i) - muszę się trzymać w Poznaniu, gdy tymczasem nieprzyjaciel rozproszywszy w dniu wczorajszym 150 ludzi z gwardji narodowej w Pyzdrach, przecina już komunikację z Kaliszem i może przeciąć z Saksonją". Wobec tego konstatował: 2,) "muszę więc trzymać się samego tylko Poznania i tym

22) Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu - rkps. 5U a, f. 36.

23) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 133. Kosiński do Fiszera z Poznania 8;\1. 1809 "nieprzyjaciel zdaje się rozciągać w górę Warty i już grozi Pyzdrom, które ja opuścić muszę nie mając żadnych z Kalisza wiadomości i nie mogąc wyprosić żeby się siła tego departamentu z nami złączyła" . 24) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 155. Kęszycki do Dąbrowskiego z Poznania lljV. 1809. S5) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie - Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 134. Mjr. Gatterburg do arcyksięcia Ferdynanda z Wrześni 8/5. 1809 r. donosi o rozbiciu Wolniewicza i Kęszyckiego, przekręca nazwiska, ze strony austrjackiej odznaczył siq por. Mosoczy, por. Bursch i kapr. Pasta, wziął 60 ludzi i 50 koni w niewolę, stracił l zabitego i 4 rannych. 2(i) Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - X. W. 526, f. 3. Poznań 9;\1. 1809. 27) Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - X. W. 526, f 7. Kosiński do gen. Fiszera z Poznania 9jV. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry