KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Janusz

Staszewski.

POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 r.

II. P l a n y p o l s k i e i o s ł o n a P o z n a n i a .

Wódz austrjacki, arcyksiążę Ferdynand d'Este szybko zorjentował się w sytuacji. Zrozumiał, że dość roboty mieć będzie, działając przeciw wojskom regularnym, a więc organizacja powstań departamentowych i wytworzenie się nowej siły zbrojnej są dlań nader niepożądane i należy je natychmiast sparaliżować. Wykorzystując ogołocenie zachodnich departamentów z wojska, zaraz po bitwie pod Raszynem, 21 kwietnia ') rzucił arcyksiążę w kierunku Torunia szwadron huzarów pod komendą rotmistrza Schillera, drogą na Błonie- Sochaczew, a zapewne nieco wcześniej, może jeszcze w czasie marszu pod Warszawę z Rawy, na Łowicz w kierunku Poznania ruszył również na czele szwadronu huzarów major Gatterburg. Zadaniem tych oddziałów było: opanować jaknajszybciej teren między Wisłą, Notecią i Wartą, rozpraszać oddziały powstańcze, gdyby te już gdziekolwiek istniały, wybierać kontrybucje, zabierać broń i wszędzie po drodze szerzyć popłoch. U dało się to im w znacznej części na Kujawach i w Łęczyckiem 2), poczem posuwali się dalej ku granicom Wielkopolski i Pomorza. Organizator departamentu poznańskiego gen. Kosiński, pozostawiony bez "żadnej instrukcji, żadnego rozkazu, żadnej ofi

*) Kwartalnik historyczny. Lwów 1929. Rocznik XLIII, t. 1., str. 111. (płk. Pawłowski: recenzja pracy. Staszewskiego: Wyprawa austriacka na Toruń i Pomorze. 1809 r. Roczniki historyczne. 1928, str. 68-87. 2) Roczniki historyczne. 1928. Rocznik IV, str. 68. Staszewski: Wyprawa austrjacka na Toruń i Pomorze 1809 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry