KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

liczba uczenie zmalała. Podczas walk powstańczych szkołę zamknięto, a gdy ją otwarto ponownie, dnia 4 maja, wówczas z 290 uczenie, zapisanych na końcu półrocza zimowego zjawiły się tylko 152 uczenice. Równocześnie nowe prawo o emancypacji żydów sprawiło, że wszystkie uczenice żydówki z szkółki ćwiczeń zgłosiły się do Szkoły Ludwiki, a temsamem poderwały byt szkółki ćwiczeń i złączonego z nią Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek'"'8). Dyrektor Barth w nowej sytuacji rządził samowolnie, nIe pytając o radę ni radcy szkolnego Wendta, ni członków zarządu, Z otwarciem nowego roku szkolnego zwlekał, uczenie żydówek temsamem jeszcze nie przyjmował, a naukę w szkole wypełniał powtórkami, lekcjami robót ręcznych. W braku sił nauczycielskich, których rozmyślnie nie angażował, chcąc napiętnować, jak mówił, postępowanie X. Fromholza i malarza Dutkiewicza, niektóre klasy bądź pobierały lekcje wspólne z innemi klasami, bądź zostawały pod dozorem nauczyciela, uczącego w klasie sąsiedniej. Gdy postępowanie to spotkało się z sprzeciwem rodziców, którzy pragnęli, by dzieci ich pobierały normalną naukę i żalom swym dali wyraz w czasopiśmie, wówczas Barth oświadczył dzieciom w szkole, że "jeśli im się nie podoba, to mogą sobie iść". Wogóle z całą wrodzoną sobie gwałtownością rzucił się Barth w wir polityki, wciągając do niej Vanselowa i ostatnio angażowanego rektora Hensela, którzy w szkole zamiast lekcyj pisywali artykuły do gazet. W początkach maja odbyły się wybory do zgromadzenia narodowego w Berlinie, w końcu maja wybory do parlamentu w Frankfurcie. Barth w wyborach tych brał żywy udział, zasiadał w komitecie wyborczym, agitował, był nawet wyborcą, (t. zw. Wahlmannem, gdyż wybory były pośrednie) . Działalność Bartha potępili jak naj ostrzej radca szkolny Wendt i wszyscy członkowie zarządu. Udział Bartha w poli

2W) A. U. D. J ahresber. d. Luisenschule 1837-76.

A. K. Akta Szkoły Ludw. nr. 55.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry