DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Rezultatem żądań obu deputacyj był kompromisowy reskrypt królewski o reorganizacji W. Ks. Poznańskiego. Do komisji dla reorganizacji W. Ks. Poznańskiego, utworzonej dnia 26 marca w Poznaniu, weszli prócz Polaków nadburmistrz N au. B 206 ) mann I oy . Niebawem jednak dalsze wypadki dziejowe skierowały politykę niemiecką w kierunku odmiennym i wypaczyły pierwotną solidarność polityczną z ruchem polskim. Dużo do zmiany tej przyczyniła się bezplanowa kooptacja nowych członków, wśród których górowali konserwatyści lub nieszczerzy liberałowie, przeważający niebawem szalę wpływów na stronę reakcji. Podobnie bezplanowa kooptacja nowych członków dokonała się równocześnie w komitecie polskim, wykrzywiając w sposób analogiczny pierwotną linję polityki polskiej. Wśród kooptowanych członków komitetu niemieckiegoi znalazł się prócz starego Suttingera i syn jego i nowo zaangażowany profesor Szkoły Ludwiki Schweminski, a wreszcie radca szkolny i konsystorski, antagonista Bartha, dr. Wendt 2 (i7). Nie dziw, że wśród komitetu niemieckiego starły się niebawem różnolite przekonania, a starcia te znalazły oddźwięk i w zewnętrznych i wewnętrznych stosunkach Szkoły Ludwiki. Rok szkolny zamknięto nieco wcześniej dnia 21 marca pod wpływem wieści o rewolucji w Berlinie. Niebawem nastąpiły leż regularne wakacje wielkanocne. Gdy szkołę otwarto ponownie dnia 10 kwietnia, dyrektor Barth tak dalece zaangażował się już był w międzyczasie w polityce reakcjonistycznej, że szereg nauczycieli opuściło zakład, między nimi X. Fromholz, X. Piątkowski, dr. Rymarkiewicz, nauczyciel rysunków Dutkiewicz, który wstąpił w szeregi powstańcze, a także kilku nauczycieli Niemców, jak nauczyciel muzyki Greulich i nauczycielka gimnastyki Maschke, Wszystkie uczenice Polki jednomyślnie opuściły zakład.

Zaalarmowanie wojska w dniach następnych sprawiło, że znów

26C) ib. I. 389.

26 7 ) K k . 1 I 489 90 arwows I . c.. -.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry