DZIEJK FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJliczny chór młodzieży żeńskiej, wśród którego górował śpiew solowy panny J eziorowskiej. Władze pruskie rozpoczęły niebawem gwałtowne śledztwo, Pannę Anielę Jezioffowską uwięziono, ale odważnie zniosła 6-tygodniowe więzienie i śledztwo i mimo presji władz pruskich nie wydała żadnej ze swych uczestniczek. Inną drogą wszelako stwierdziła policja udział dwóch uczenie Szkoły Ludwiki w śpiewach politycznych w dniach 8 i 12 lutego, a Rejencja dnia 29. mairca, nie pytając o zdanie zarządu, stanowczo zażądała wydalenia ze Szkoły Ludwiki owych dwóch uczenie, panny Kierskiej i panny Gillern. Na rekwizycję Rejencji dyrektor istotnie wydalił obydwie uczenice. Wydalonemi były prawdopodobnie Jadwiga Kierska i N atalja Gillern, gdyż starsze ich siostry, Wincentyna Kierska i Marja Gillern, bądź ukończyły już, bądź kończyły właśnie w tyim czasie klasę I. Szkoły Ludwiki. Albertyna Jeziorowska natomiast pozostała w Szkole Ludwiki; uwięzienie siostry nie pociągnęło dla niej smutnych następstw 262 ). Natomiast fakta te dotknęły żywo X. Grandkego i w kwietniu tegoż roku opuścił zakład na zawsze. Z szybkością błyskawiczną izbliżały się już teraz dalsze wypadki zwiastujące burzę 1848. Profesora Marcelego Mottego Rejencja zawiesiła w urzędzie, opuścił też niebawem Szkołę Ludwiki, Wiosna r. 1848 przyniosła uczenicom Polkom w Szkole Ludwiki początkowo widoki jak najlepszej przyszłości, niebawem jednak twarda rzeczywistość rozwiała marzenia. Wieści o rewolucji marcowej w Berlinie, które napłynęły do Poznania rankiem 20. marca, powitała ludność polska i niemiecka z, entuzjazmem i radością. Rezerwę zachowywały wojsko i władze, natomiast rada miasta i magistrat miasta Poznania z na dburmis trzem N aumannem na czele solidaryzowali się z Polakami. Na braterską odezwę Polaków odpowiedzieli Niemcy odezwą, w której wyrażali braterstwo. Na odezwie tej spotykamy podpisy kilku przedstawicieli rady miasta i magi

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

262) A. U. I). Album d. Seminars 1840-64. Album d. Luisenschule 1829-48. Protocolle d, Conf d. V ors1. 1834- 52, Mott y l. c. II. 227-228.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry