KRONIKA MIASTA POZNANIAkowoż już samo zrzeszenIe się tak licznej gromadki Polek w murach jednego zakładu, wpłynąć musiało ożywczo na ducha narodowego młodych dziewcząt. Kontakt z r auczycielami narodowości polskiej i udział tych wychowawców w ogólno-narodowym ruchu, budziły szlachetną chęć pójścia w ich ślady, reszty dokonała atmosfera domowa i nastroje wśród ogółu społeczeństwa polskiego. Już w latach 1846 i 1847 spotykamy się wśród uczenie Polek ze śladem solidaryzowania się z ruchem narodowym starszego społeczeństwa. W Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek inicjatorką ruchu młodych Polek, entuzjastek typu N arcyzy Żmichowskiej jest Michalina Dobrowolska, rodem z Królestwa Polskiego. W Szkole Ludwiki inicjatywę myśli nalodowej podejmują Marja i N atalja Gillern, córki malarza Gillerna z Poznania, i Jadwiga i Wincentyna Kierskie, córki właściciela ziemskiego z Brzeźna, a częściowo i mała, bo zaledwie 9-1etnia Albertyna J eziorowska, córka radcy miejskiego Wincentego Jeziorowskiego; byłego członka narządu Szkoły Ludwiki, której siostra Aniela, była uczenica Szkoły Ludwiki, pociągnęła swym przykładem młodsze koleżanki Poza wpływem starszej panny J eziorowskiej znaczą się tu jeszcze wpływy pozaszkolne entuzjastek Bibjanny Moraczewskiej I Marji Bolewskiej261) . Dnia l. lutego 1847 r. dokonały władze wojskowe pruskie wyroku śmierci na emisarjuszu Antonim Babińskim. Śmierć nieszczęśliwej ofiary, którego ostatnim chwilom towarzyszyła opieka duchowna X. Antoniego Grandkego , poruszyła nietylko starsze społeczeństwo, ale i serca polskiej młodzieży żeńskiej w Szkole Ludwiki. Staraniem Bibjanny Moraczewskiej i Marji Bolewskiej odbyły się dnia 8 i 12 lutego w kościele św. Marcina uroczyste nabożeństwa za dusze zmarłego, połączone z modłami I śpiewami patrjotycznemi. W śpiewach tych wziął udział dość

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

201) Czy Elżbieta Bolewska, uczenica Szkoły Ludwiki jest siostrą Marji Bolewskiej i Emilji Bolewskiej, stwierdzić trudno. Szczegóły o Marji Bolewskiej w książce: W. Knapowska. W. Ks. Poznańskie przed wojną krymską. Pozn. 1923, str. 55-58,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry