DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJnisterjalne jeszcze pod koniec roku 1847 i w początkach roku 1848. N aczelny prezes Beurmann donosi Rejencji dnia 22. lutego 1848 r., że król po orzeczeniu ministra oświaty i spraw wewnętrznych zadecydował wstrzymanie chwilowe tego projektu. N atomiast zaleca się, by Szkoła Ludwiki przyjmowała uczenice Polki 2 "9).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Istotnie spotykamy z początkiem roku 1848 duży napływ Polek do Szkoły Ludwiki, znaczący się już zresatą w latach poprzednich. W r. 1847 liczy Szkoła Ludwiki 259 uczenie, w tern 137 ewangeliczek, 91 katoliczek i 31 żydówek; cyfra Polek dosięga 33 proc., parę miesięcy później, w początku roku 1848 liczba Polek wzrasta jeszcze więcej. Zakład liczy 288 uczenie, w tern 133 ewangeliczek, 114 katoliczek, 41 żydówek; liczba uczenie Polek dosięga nieledwie 40 proc. ogólnej liczby uczenie. Zwolna też realizuje Barth swćj projekt klas paralelek.

W początku roku 1847 liczy szkoła 6 klas, z tych klasa III. podzielona na 2 paralelki, a w końcu roku szkolnego 1847-48 tworzy się paralelkę również dla klasy II. Aby uniknąć rozbieżności w programie, oddano lekcje tych samych przedmiotów tym samym nauczycielom. Akta szkolne wszelako nic nIe mówią o tern, by nowe klasy paralelki przeznaczone były dla uczenie Polek i by jeżykiem wykładowym w tych klasach byi język polski. Ewolucja w tym kierunku była jedną iz możliwości dyktowanych prądem czasu; rozchwiała się pod obuchem rewolucji i powstania poznańskiego z r. 1848 2co ). To, że Szkoła Ludwiki przyjęła w ostatnich latach ery wolnościowej tak liczny zastęp Polek, nie dowodzi bynajmniej, by uczenice te cieszyły się narodową swobodą. Przeciwnie, tak, jak uczący Polacy, tak i one ulegają surowej kontroli. J edna

250) A. P. P. Prow. Kol. Szkol V. B. 1. Grundung einer kath.

polno Madchenschule. April 1845 A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 50. Karwowski: l. c. I. 234-40.

26ll) A. U. D. Prot. d. Conf d. Vors1. 1834-52.

J ahresberichte d. Luisenschule 1837-76.

A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 50; 55,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry