KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

na skasowany klasztor Cystersek w Ołoboku jako siedzibę projektowanej szkoły, inni popierają raczej Poznań, jako miejsce założenia nowej szkoły. Projekt w swym kosztorysie liczy na 150 uczenie i na pomoc rządową w wysokości 2200 tal., z tych 1000 tal. potrzebne byłyby niezwłocznie na zakup utensyljów.

Kosztorys ten zestawia petycja iz kosztorysem Szkoły Ludwiki i z wszystkich danych wynika jasno, że nowa szkoła, chcąc osiągnąć spodziewaną cyfrę 150 uczenie, ujęłaby przedewszystkiem Szkole Ludwiki wychowanki Polki. To też projekt ten spotkał się z oporem władz miejscowych, a najwięcej perspektywą szkoły konkurentki przerażony był dyrektor Barth. Król przy pożegnaniu sejmu stanów prowincjonalnych dnła 27. XII. 1845 r. odniósł się do wniosku przychylnie, a fakt ten podwajał obawy i akcję zapobiegawczą władz lokalnych. Tymczasem pierwsze miesiące roku 1846 przyniosły z sobą szereg wypadków, które niekorzystnie wpłynęły na realizację projektowanej polskiej szkoły żeńskiej. Wykrycie spisku powstańczego, aresztowanie Mierosławskiego i jego towarzyszy, proces berliński, sprawiły, że król zaniechał przyrzeczenia danego sejmowi stanów prowincjonalnych. Minister Eichhorn w piśmie do Prowincjonalnego Kolegjum Szkolnego z dnia 13. III, 1847 r. wyraźnie zaznacza, że sytuacja obecna zalecałaby odstąpić od projektu założenia polsko-katolickiej szkoły żeńskiej, a natomiast należałoby rozszerzyć i zreorganizować Szkołę Ludwiki w sensie korzystnym dla ludności polsko- katolickie}. Dyrektor Barth skwapliwie podchwytuje tę myśl i w piśmie swem z dnia 9. IV. 1847 r. zbija projekt założenia nowej szkoły żeńskiej i wysuwa kontrprojekt klas paralelek w Szkole Ludwiki. Stanowisko Bartha zakomunikowało Kolegjum Szkolne ministerstwu dnia 13. kwietnia, a minister Eichhorn dnia 21. czerwca 1847 r. wyraził zgodę na projektowane zmiany w Szkole Ludwiki. Projekt polskiej szkoły żeńskiej niepokoi władze ml

Kętrzyński W. Przyczynki do historji os1. sejmu pozn. r. 1845.

Spraw, z czyn. Zakł. im. Ossol. za rok 1907. Lwów 1908.

A. P. P. Prow. Kol. Szkol. V. B. 1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry