KRONIKA MIASTA POZNANIAstawiał oporu, natomiast propozycje przyjmowania żydówek wychodziły od Rejencji, a poplecznikiem liberalizmu w tym wypadku był przypuszczalnie Wendt. Wogóle między Wendtem a Barthem wyłaniają się od czasu do czasu konflikty, zwiastujące późniejszą burzę. Przy angażowaniu nowych sił nauczycielskich na wakujące miejsca w roku 1845 różnice przekonań znaczą się tak silnie, że Prow. Kolegjum Szkolne zmuszone jest apelować do ministerstwa. Wendt podejmuje z Barthem walkę o reorganizację seminarjum i szkółki ćwiczeń, uważa Bartha za człowieka, który intelektualnie i naukowo nie dorasta tak wybitnemu stanowisku, zarzuca mu, że w pracy dyrektorskiej kieruje się osobistemi względami. Wendt staje w obronie panny Mosch i zaangażowanego później na jej miejsce rektora Hensela, jak również w obronie pastora dywizyjnego Niesego. Ministerstwo w zasadzie godzi się na różne propozycje Wendta, ale równocześnie stawa też po stronie dyrektora, który w osobistem i n t e r v i e w w ministerstwie w r. 1844 umiał pozyskać względy wyższych racyj stanu dla swego seminarjum nauczycielskiego. Rzeczą charakterystyczną jest, że w sporach tych dyrektor umie pozyskać sobie również przychylność zarządu I tym sposobem zachowuje nadal swe nad wyraz niezależne i w swoim rodzaju wyjątkowe stanowisk0 2 "'2). Zdumiewającym jest wprost fakt, że nawet w sprawach płacenia podatków miejskich i ponoszenia ciężarów miejskich, np. kwaterunku, zarząd solidaryzuje się z dyrektorem, a pośrednio i z Rejencją. Spór z magistratem O' podatki miejskie i kwaterunki w budynkach szkolnych nabiera cech humorystycznych, gdy zważymy, że wśród członków zarządu Szkoły Ludwiki znajdowali się członkowie magistratu i rady miejskiej, a nawet sam nadburmistrz miasta Poznania. W r. 1837 miasto zwolniło Szkołę Ludwiki z podatków na podstawie ówczesnych opłakanych stosunków finansowych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

252) A. P. P. Nacz. Prez. XXIV. G. 2.

A. U. D. Protocolle des Vors1. 1834-52. Einrichtung d. Bildungsanstalt f. Erz. u. Lehr. 1836-45.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry