ROZBUDOWA WODOC ĄGOW MIEJSKICH W POZNANIU 193

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10

Czas czytania: ok. 3 min.

Lwowie Dr. inż. Matakiewieza i Dr. inż. Thiema z Lipska zaproSłonych przez Magistrat w grudniu 1922 do Pozna aia potwierdza olrzyniane przez Zarząd Wodociągów wyniki. Zatem sprawa terenów wodonośnych została rozwiązaną.

Przejdźmy do urządzeń dla oczyszczenia wody. jej przechowania i doprowadzenia do miasta. Nie ma potrzeby budować naraz tak wielkiego zakładu, aby odpowiadał całej dysponowanej w terenie ilości wody; poszczególne objekty jednakże powinny być tak pomyślane, aby dalsze powiększenie ich było wykonalnem. Obecna stacja pomp i odżelaziaczy znajdująca się obok gazowni na Grobli przy zachowania dotychczasowego sposobu odżelaziania mogła by być po zburzeniu dwu domów mieszkalnych rozszerzoną dla ilości do 50 000 nr wody dziennie, odbyłoby się to jednakże kosztem ścieśnienia gazowni i zrzeczenia się usunięcia z wody wodociągowej powodującego często zmącenia w sieci miejskiej manganu. Dalsze powiększenie tej stacji pomp byłoby już niemożliwem, i zaszła by potrzeba wybudowania nowej naturalnie w pobliżu ujęcia t. j. w okolicy Dębiny. Ta okoliczność jak też potrzeba zmiany filtrów ze względu na oczyszczenie wody z manganu skłoniły do przeniesienia stacji pomp do Dębiny już teraz. Miejsce odpowiednie znalazło się na gruntach miejskich, położonych ponad' linją zalewu Warty obok toru kolejowego Pozna ó-Jarocin. Teren ten o powierzchni około 40 morgów daje możność rozbudowy w przyszłości stacji pomp dla ilości wody do 100 000 m? na dobę.

Zaprojektowano na razie następujące budowle: 40 nowych studzien z lewarem, budynek maszynowy z kotłownią, budynek do przewietrzania wody, 2 filtry każdy na 25.000 mir. 3 i wreszcie zbiornik dla wody oczyszczonej o pojemności 6000 mtr.:! Ponadto zostanie wykonany dojazd kolejowy dla dowozu węgla. Budynek maszynowy i kotłownię pomyślano tak, aby w przyszłości mogły się zmieścić kotły i maszyny wraz z potrzebną rezerwą dla 100.000 mtr. 3 wody dziennie.

Obecnie zostaną przeniesione pompy ustawione na Grobli, które mogą dostarczyć do 30.000 mtr.;! wody na dobę. Filtry, mające za zadanie w dzisiejszej stacji pomp zatrzymywać tylko szlam żelazny, ze względu na potrzebę zatrzymania także i szlamu manganowego muszą być zmienione na inne. Trojek3

KRONIKA MIASTA POZNANIAtowane filtry są podobne do filtrów zbudowanych przez lnzyniera A. Tfaiema dla Lipska i różnią się od dzisiejszych tern, że mają chyżośc filtrowania niniejszą, zaś warstwę filtrującą złożoną nie z piasku lecz z grubszego żwiru. Projektowane filtry mają tą zaletę, że nie wymagają stałego dozoru, jak filtry obecne. N owa stacja pomp musi być połączoną z miejską siecią wodociągową i w tym celu zostanie założony rurociąg 500 mm średnicy, który pójdzie ulicami Saperską, Wierzbięcice i Górną Wildą do Wałów Królowej Jadwigi. Jako drugi rurociąg tłoczny zostanie użyty przewód o średnicy 450 mm. którym obecnie przepływa woda z Dębiny do stacji pomp na Grobli. Powstaną więc dwa przewody do nowej stacji pomp do miasta, które będą stanowiły dla siebie rezerwę w razie pęknięcia lednego z nich. Poszczególne części projektowanego zakładu ze względu na przewidziane przyszłe rozszerzenie, nie posiadają jednakowej wydajności, a mianowicie, studnie mogą dostarczyć do 30.000 mtr.' dziennie, całą tę ilość wody może przeprowadzić do studni zbiorczej zaprojektowany lewar. Maszyny dla wody surowej (nie odżełazionej) są w stanie wypompować do 30.000 mtr.!. przewietrzacz i 2 filtry, mogą oczyścić z żelaza i manganu do 50.000 mtr. III . Maszyny doprowadzające oczyszczoną wodę do miasta dadzą do 30.000 nitr; 1 na dobę. Oba rurociągi do miasta dadzą do 33.000 njtr." wody, jednakże mogły by być przy przeciążeniu użyte do pompowania, nawet 42.000 mtr 3 ; na dobę. Najmniejszą wydajność posiadają maszyny pompowe i studnie, bo mogą dać tylko około 30.000 nńtr. 3 wody na dobę; te będą musiały przy rozszerzeniu sit; miasta przedewszystkiem być powiększone. Potrzeba takiego powiększenia, zajdzie prawdopodobnie po 10 latach. Następnie przydzie kolej na lewar, doprowadza jacy wodę do studni zbiorczej, a także i na ułożenie trzeciego przewodu do miast;!. Urządzenia do sztucznego nawodnienia będą potrzebne wówczas, gdy zużycie wody w mieście dojdzie do 40.000 mtr. III dziennie, zas założenie drugiego szeregu studzien nastąpi, gdy ilość ta dojdzie do fiO.OOO mtr.. wtenczas miasto będzie musiało także przystąpić do budowy drugiego kompletu odżeleziaezy 1 nowego zbiornika dla wody czystej.

Zwiększanie ilości maszyn pompowych powinno dotrzymywać

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.09.30 R.1 Nr9/10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry