KRONIKA MIASTA POZNANIAa Barthem występują różnice w ujmowaniu organizacji Zakładu dla wychowawczyń i nauczycielek, i wówczas to dyrektor zmienia swą politykę i zbliża się do zarządu. N a tej grze dyplomatycznej wygrywa przedewszystkiem zarząd, na którego zresztą już sam fakt zmiany tronu, odwołanie Flottwella i nowe prądy liberalne podziałały ożywczo. To też, gdy w czerwcu r. 1840 Barth prosi o skrócenie formalności przy aktach związanych z administracją domów, wówczas członkowie zarządu, przedewszystkiem stary radca Bielefeld, energicznie sprzeciwiają się wszelkim zmianom w dotychczasowych zasadach rządzenia szkołą i podkreślają ważność postanowień kolegialnych. Coprawda Barth w piśmie swem zastrzega się przeciw pozorowi, jakoby dążył do działań samowolnych, niemniej opozycja Bielefelda, Rosego, Suttingera i nadburmistrza N aumanna bierze górę 247). Wogóle administracja obszernych budynków szkolnych staje się przedmiotem długich dysput w za< rządzie. Do kwietnia 1840 r. zajmował się administracją domów bezinteresownie Bielefeld, ale gdy został pensjonowany jako radca magistratu, wówczas częste wyjazdy z Poznania utrudniały mu dozór budynków, i odtąd Barth przejął ich administrację. Po roku wszelako Barth prosił zarząd o zwolnienie go z tego obowiązku: gdyż podwójne stanowisko jako dyrektora i członka zarządu wywołuje trudności w administracji lokalami szkoły. Zarząd w zasadzie zgodził się na to. Gdy jednak nie znalazł się nikt, ktoby zastąpił dyrektora, wówczas zarząd postanowił zlecić administrację ponownie dyrektorowi, ale za wynagrodzeniem rocznem 72 tal. Wniosek ten przedstawia zarząd w r. 1842 Rejencji, ale ta odmawia i dopiero po długich targach w styczniu r. 1843 ustala remunerację za administrację budynków w sumie 40 tal. rocznie. Rok później udaje się jednak uzyskać dyrektorowi dzięki poparciu zarządu podwyższenie pensji administracyjnej do 100 tal. 248).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

247) A. U. D. Correspondenz m. d. Yorstande 1835-70.

248) A. U. U. ib. - Protocolle d. Conf. d. Vorst. 1834-52. A. K.

Akta Sz. Ludw. nr. 32

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry