DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

chadzek, szkolnictwu polskiemu przedewszystkiem jako długoletni kierownik wyższej szkoły żeńskiej238). Praca Mottego w Szkole Ludwiki była pierwszym terenem jego działalności w zakresie szkolnictwa żeńskiego, z której wyniósł niejedno doświadczenie, spożytkowane później z korzyścią w własnej szkole polskiej, W okresie swej działalności w Szkole Ludwiki i w Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek rozwijał Marceli Mott Y żywą akcję w organizacji powstańczej, która tak nieszczęśliwie skończyła się w r. 1846. Wówczas to władze szkolne zawiesiły Marcelego Mottego w urzędzie; na skutek tego był też zmuszony opuścić zakład Szkoły Ludwiki. Do pracy nauczycielskiej w gimnazjum Marji Magdaleny powrócił w r. 1849, do Szkoły Ludwiki wszelako nie wrócił już więcej. Wyniósł z niej jednak szereg wspomnień, które nie omieszkał uwiecznić w swych "Przechadzkach po mieście" 23U). Następcą Marcelego w Szkole Ludwiki był starszy odeń o lat 7 dr. Jan Rymarkiewicz, niemniej kolega jego z czasów studjów berlińskich. Nikt z uczących w zakładzie nie miał poza sobą życia tak pełnego znojów i trudów, a zarazem życia przedstawiającego tak heroiczną epopeję, jaką była młodość Jana Rymarkiewicza. Syn powstańca Kościuszkowskiego poszedł śladami ojca, gdy wybiła wolności godzina. Jako prymaner uciekł w r. 1830 z gimnazjum M'arji Magdaleny do szeregów powstańczych, walczył pod Kozienicami, Nurem, Ostrołęką, Łubowem,

238) Założonej przez babkę, panią Herwigową, a kierowanej później przez jej córkę, Katarzynę, wdowę po Janie Poplińskim, i zięcia, prof. Jana Mottego, ojca Marcelego. Szkoła ta w r. 1892 po śmierci Marcelego Mottego przeszła w ręce panien Danysz i dotrwała po stuletniem blisko istnieniu do roku 1909, w którym skasowały ją władze pruskie. 23!» Konopka: Das Privatschulwesen d. S tadt Po sen seit 1815 unter bes. Berucksichtigung der Erziehungsanstalten f. d. weibl. Geschlech1.

Mott y: l. c. t. V.

Wojtkowski: Historja Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu. Poznań 1928. str. 69, 70.

Ul

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry