DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

N astępcą jego w Szkole Ludwiki jest X. Antoni Fromholz.

Mniej spokojny od swego poprzednika i rewolucyjny z natury, tak tu, jak i później w życiu własne mi kroczy drogami i w ostrej staje opozycji wobec swoich i obcych. W Szkole Ludwiki przeżywa burzliwy rok 1847, potem nadzieje rewolucyjne owiązane z wiosną ludów. Powstanie poznańskie wyrywa go z murów zakładu, wciągając w wir walki narodowej, w której doniosłą odgrywa rolę jako członek Komitetu Narodowego 234), Równolegle z X. Grandkim i z X. Fromholzem rozwija X. Teofil Piątkowski działalność pedagogiczną w Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek. Młodszy od obydwóch, ur. w r. 1818, były uczeń gimnazjum Marji Magdaleny i alumnus Seminarjum Duchownego w Poznaniu, otrzymał święcenia kapłańskie w r. 1843. Był przez lat 5 wikarym w kościele metropolitalnym i komendarjuszem kościoła św. Małgorzaty na Śródce. Przez trzy lata miał pod swoim dozorem szkołę miejską na Chwaliszewie, gdzie również uczył religji. W Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek pracował gorliwie od r. 1845 do r. 1848. Wypadki polityczne roku 1848, które przekształciły w sposób jaskrawy stosunki szkolne, wyrwały i jego również <z murów zakładu, skierowując wszelako w dziedzinę pracy duszpasterskiej 23ll).

Akta Kapituły Metrop. Pozn. Personalia G.

A. P. P. Nacz. Prez. XXIV. E. III. 245 (tam curriculum vitae X. Roberta Grandkego: "Pater meus Carolus fuit Silesiacus et mater mea Mariana de Kolska polona" . A TI D. Personalchronik d. Lehrer d. Luisenschule 1837-61.

A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 50.

Karwowski: Historja W. Ks. Poznańskiego t. I. str. 352.

2 3 4 ) W latach późniejszych przeciwstawia się ostro władzom pruskim jako komendarjusz kościoła w Kaszczorze pod Wolsztynem. W czasie walki kulturnej załamał się duchowo i fIZycznie, popadając w konflikt z włnsnem społeczeństwem. A. A. Akta arcybiskupie - Personalia F. 2. A. P. P. Nacz. Prez. XXIV. E. III. 798. A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 55.

235) w latach późniejszych X. Piątkowski brał żywy udział Vi walce kulturnej. Umarł w Winnogórze w r. 1893 Elenchus omn. eccles. 1894.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry