DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWE.Irywczy i burzliwy. Niewiadomo, ile w tem winy własnej, ile otoczenia, jeśli konflikty przyprawiają go o rozstrój nerwowy i pogardę dla świata. Z biegiem lat burzliwość ta cichnie, ale wyładuje się później w działalności politycznej' M) . Na tle dwóch bujnych i w gruncie rzeczy pokrewnych sobie natur, jakiemi są osobistości dyrektora i rektora Vanselowa, kontrastową postacią jest Schónke. Młodszy o lat pięć od obydwóch, lecz dużo spokojniejszy. Urodził się w Człuchowie na Pomorzu, był katolikiem. Gimnazjum kończył w Chojnicach, a egzamin rektorski składał w seminarjum w Braunsbergu. Umysł to głęboki, nauce szczerze oddany, przedew;zystkiem naukom przyrodniczym. Radby całej swej umiejętności udzielić wychowankom, ale niestety wykład jego jest suciy, ma mało życia, Umysł uczącego, przywykły do badań naukou ych, staje wobec praktycznych zadań szkolnych ze zbyt wielkiemi wymaganiami fcrmalisty. Pracuje bez wytchnienia, tworzy herbarjum szkolne, wydaje szereg podręczników, a znając doskonale język polski, tłumaczy dzieła niemieckie. Żyje w ciężkich warunkach ekonomicznych, dlatego przy wrodzonej wrażliwości staje wobec życia bezbronny, zamyka się w swojej nauce, nie bez cichej melancholji. Z biegiem lat, gdy stosunki osobiste poprawiają się, ożywia się nieco. U czenice kochają go, nawet i te, których nie uczy. Jest dobry, choć trzeba kuć na jego lekcje, uczenice przykładają się do nauki i pracują pilnie 230). Lekcyj religji ewangelickiej udziela w Szkole Ludwiki radca konsystorski i szkolny, dr. Siedler, (od r. 1843), pochodzący z Kistrzyna, w Zakładzie Naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek uczy pastor dywizyjny Niese z Torgawy. Ostatni jest protegowanymi radcy szkolnego Wendta i ceniony przez niego jako wybitna siła naukowa. Wnosi też do zakładu pewien rozmach i pewną nutę obcą, wypływającą z trybu życia wojskowego. Spokojniejszym jest Siedler, szkole szczerze oddany, w której przez szereg miesięcy uczy bezinteresownie 2:U).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

229) A. U. D. Personalchronik d. Lehrer d. Luisenschule 1837-61 A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 50, 55.

230) ib. Protokolle d. Conferenzen d. Vorst. 1834-52.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry