KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

nić jedynie paru szczegółami. W okresie tolerancji żywiołu polskiego wpływy dyrektora nie znaczą się tak jaskrawo. Dyspropoircjonalność wpływów, tak charakterystyczna dla lat ubiegłych, hamowana jest demokratycznym i liberalnym prądem czasu. Drugim czynnikiem, hamującym pierwotną hipertrolję stanowiska naczelnego, było prawo inercji, niwelujące z biegiem lat, przez moc przyzwyczajenia i asymilacji, tak dotkliwe z początku 'różnice indywidualne. Pewną zmianę w ustosunkowaniu się do świata wywołały u dyrektora fakta natury osobistej. Dyrektor surowy i szorstki, wysoki, chudy i urokiem twarzy bynajmniej nie grzeszący, znalazł przecież towarzyszkę w osobie, o której Mott y w swych gawędach o starym Poznaniu wyraża się z niekłamanym zachwytem. Panna Herelke pochodziła z Łodzi, gdzie ojciec jej był pastorem . Była to piękna brunetka, pełna dystynkcji, po polsku wyrażała się z łatwością i z wielkim doborem wyrazów. Ze Szkołą Ludwiki związana jest jej postać także i z tego względu, że od r. 1854 do r. 1877 była ona kierowniczką alumnatu przy Zakładzie naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek. Znajomość języka polskiego mogła przy objęciu alumnatu wpłynąć korzystnie, tern więcej, że dyrektor Barth nie znał języka polskiego, Tak więc i życie rodzinne dyrektora skupiało się wokoło wspólnych zainteresowań szkolnych 228 ). Obok dyrektora głównymi nauczycielami przedmiotów jemu pokrewnych, a więc języka niemieckiego, rachunków, historji, geografji i nauk przyrodniczych, byli rektor Vanselow i Schonke. Rektor Vanselow przybył z Królewca, był w wieku Barlha i podobnie jak on wyznania ewangelickiego. Dyplom nauczycielski otrzymał w seminairjum w Janikowie pod Gdańskiem. Nie jest to umysł wielki, ale wie dużo, uczy z werwą i z pozą uczonego. Trochę w tern maniery i afektacji. W usposobieniu nierówny, mimo sztucznej łagodności temperament to pow odniesieniu do dyrektora gimnazjum Marji Magdaleny, Kaulfussa. (por. Wojtkowski: Samuel Kaulfuss. Kronika miasta Poznania 1925).

228) Mott y: l. c. V. 129, 130. Konopka: l. c. 51.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry