KRONIKA MIASTA POZNANIAnastępnych podnosi rząd subwencję roczną do wysokos'ci 500 tal. W r. 1847 powstaje przy seminarjum alumnat dla 5 uczenie, na które król rozkazem gabinetowym z dnia 2. X, 1847 r. łoży rocznie 340 tal. W r. 1854 otrzymuje alumnat fundusze od sejmu Stanów prowincjonalnych w wysokości 2550 tal. Stany Prowincjonalne wspomagają też w dalszym ciągu alumnat 226 ), Dozór Prowincjonalnego Kolegjum Szkolnego zapewnia zakładowi prawną opiekę państwową, nie stawia go jednak w równym rzędzie z gimnazjami męskiemi i seminarjami nauczycielskiemi męskiemi. Gdyby zakład był instytucją wyraźnie państwową, natenczas nie miałby prawa korzystać z pomocy instytucji prywatnej, jaką była Szkoła Ludwiki, a uczący w zakładzie byliby na samoistnym etacie rządowym. Zakład naukowy dla wychowawczyń i nauczycielek związany jest do pewnego stopnia z Szkołą Ludwiki, a niejasność sytuacji prawnej w połączeniu z podkopaną legalnością bytu Szkoły Ludwiki komplikuje stosunki jeszcze dotkliwiej. Dyrektor Barth, stwarzając przy Szkole Ludwiki dwa nowe zakłady, jeden o charakterze prywatnym, drugi o charakterze półpaństwowym, podrywał, względnie osłabiał, samoistność fundacji i skierowywał ją w krąg interesów jej obcych, odrywając nauczycieli Szkoły Ludwiki od właściwego terenu ich działania. Panem sytuacji wśród tych dziwnie wykrzywionych stosunków pozostał jednak on sam, jako kierownik trzech zakładów, wzajemnie od siebie zależnych o niejednolitym charakterze prawnym. Wiążąc byt nauczycieli Szkoły Ludwiki z rozwojem Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek, dyrektor Barth przygotował świadomie czy nieświadomie naturalną ewolucję dziwnie splątanych ze sobą instytucyj, której rezultatem miało być całkowite wchłonięcie Szkoły Ludwiki przez instytucję wyrosłą na jej organizmie.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

2. Charakter ystyka uczących i w obu izakładach.

Chcąc wniknąć w dzieje i w ducha zakładu naukowego, nie wystarcza ująć jego genezę, stanowisko prawne, warunki poli

2M) A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 62.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry