KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

trwałości było powołanie do życia nowego instytutu, zorganIzowanie go i utrzymanie przy życiu iZ ).

W roku 1841 powiększa się liczba wychowanek o 4, tak samo w roku 1842, wszystkie uczenice Niemki ewangeliczki. Większą frekwencję spotykamy w r. 1843; przybyło wówczas 8 nowych kandydatek, pomiędzy niemi 2 katoliczki, jedna zniemczona Polka, Albertyna Strzyżowska, córka kapitana ze Śląska, druga, rodowita Polka, Michalina Dobrowolska, przybyła z Królestwa Polskiego. Egzamin składała tylko pierwsza z nich, Dobrowolska naraziła się szkole jako Polka, biorąc żywy udział w przygotowującym się wówczas ruchu narodowym. Opuściła też zakład bez egzaminu końcowego. Jeszcze silniejszy napływ kandydatek do stanu nauczycielskiego znaczy się w latach następnych 223), tak że liczba wychowanek w obu kursach wraz z repetentkami dosięga niejednokrotnie trzydziestu kilku. Są też pomiędzy niemi rodowite Polki i Niemki pochodzenia polskiego wzgl. czeskiego, np. Emma v, Skrbenski, córka kapitana ze Śląska, która poza wolnem czesnem otrzymywała specjalne stypendjum od królowej w wysokości 240 tal, i Karolina Swoboda v. Kaisertreu, córka majora. Jest Matylda Kurnatowska, ewangeliczka, córka urzędnika z Międzyrzecza, i Louise Mogilowska, również ewangeliczka. Jest katoliczka, Amalja Petzke, zwana również Włodek, na której studja łoży rodzina Mielźyńskich z Miłosławia, Niejasną jest przynależność natrodowa N anni Zobolińskiej, protestantki, córki urzędnika ze Śląska, a wychowanej na pensji pani Osińskiej we Wschowie, jak również Robertyny Klawke z Krotoszyna, katoliczki. Polkami z ducha i nazwiska były Bronisława Zagrocka, Flora Synoracka, Stanisława Poplińska, córka profesora Popliń

222) A. U. D. Einrichtung d. Bildungsanstalt. f. Erzieherinnen.

Album des Seminars.

223 ) 1844 przybywa II kandydatek, w. r. " 1845 " 18 " 1846 " 5 " " 1847 " 11 130

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry