KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

dniczo jednak program nauk szedł po linji nakreślonej w statucie. Charakterystycznym rysem programu jest jednak obawa, z jaką przy poszczególnych przedmiotach nauczania podejmowano próby podniesienia ich do odpowiedniego poziomu. Program nauk przyrodniczych, w których zakres wchodziła nauka o cieple, optyka, magnetyzm, elektryczność, galwanizm z możliwemi eksperymentami, opatrzony został uwagą, by przy nauczaniu unikano pozorów zuchwałej uczoności, a całość programu opatrzono dezyderatem, by przy jego wykonaniu utrzymano właściwe granice, a nie urażono kobiecości wychowanek 219). N ajwiększe trudności miał zakład do pokonania przy organizowaniu lekcyj pokazowych i ćwiczeń lekcyjnych. Statut dla ćwiczeń przewidywał utworzenie osobnych klas z dziewcząt Zakładu dla sierot, lepsze kandydatki miały uczyć w klasach Szkoły Ludwiki, złożonych z uczenie zwolnionych z czesnego.

Planu tego nie dało się przeprowadzić i ćwiczenia ograniczały się początkowo tylko do lekcyj pokazowych dyrektora w Szkole Ludwiki. Z biegiem czasu jednak coraz więcej dawała się odczuwać potrzeba własnej szkoły ćwiczeń. Rozporządzenie Prowincjonalnego Kolegjum Szkolnego z dnia 21. VI. 1841 r. dawało dyrektorowi Barthowi w utworzeniu szkółki cWIczeń swobodę działania. To też niebawem utworzył on małą klasę ćwiczeń złożoną z 14 uczenie, 6 Niemek, 4 Polek i 4 żydówek. Dzieci chrześcijańskie rekrutowały się z uboższej ludności i przeważnie pobierały naukę bezpłatnie, żydówki płaciły iroczne czesne 12 tal. Nauka miała być zbliżona do poziomu Szkoły Ludwiki.

W tym celu podzielono małą gromadkę na 5 oddziałów. W latach następnych liczba uczenie w szkółce ćwiczeń wzrosła znacznie, tak że można było urządzić 3 odrębne klasy z odpowiedniemi oddziałami 2_,0).

21!l) A. U. 1). Statut der Bildungsanstalt f. Erzieherinnen und Lehrerinnen 1837.

Einrichtung d. Bildungsanstalt f. Erz. u. Lehr. 1836--45.

220) A. U. D. Einrichtung d. Bildungsanstalt f Erzieherinnen und Lehrerinnen 1836-45. Album der Seminarschule.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry