KRONIKA MIASTA POZNANIAdzią liberalnego prądu w polityce miejscowej i zapowiedzią ulg w dziedzinie administracji i szkolnictwa. To też z tą chwilą odżyły tradycje Szkoły Ludwiki, a między dyrekcją zakładu a zarządem nawiązuje się zwolna kontakt. Duch reakcyjny trwa jednak jeszcze, gdyż w Rejencji w Wydziale dla spraw kościelnych i szkolnych, tak jak dawniej, urzęduje Jacob. On to pozostaje nadal przewodniczącym zarządu Szkoły Ludwiki, mimo, że posiedzeń nie zwołuje. Wreszcie i tutaj zmuszony jest ulec nowemu prądowi czasu i dnia 13 czerwca 1842 <r., po 3% rociznej przerwie, zwołuje ponownie posiedzenie zarządu. Posiedzenie to było zakończeniem rządów Jacoba, gdyż niebawem ustępuje on z Rejencji, a jego miejsce w Rejencji i w zarządzie Szkoły Ludwiki zajmuje ponownie Wendt. Z tą chwilą też liczniej napłynęły do Szkoły Ludwiki uczenice Polki, zmieniając temsamem charakter zakładu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Również i ministerstwo odniosło się przychylnie do instytucji próbnej i zapewniło w r. 1839 fundusize, przeznaczone na stypendja dla kandydatek w wysokości 200 tal. na łata 1839 i 1840. Dnia 10 czerwca 1840 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej instytucji w gmachu Szkoły Ludwiki w obecności grona nauczycielskiego i nowo przyjętych kandydatek do stanu nauczycielskiego a 18) . Nieliczna to była garstka, 8 uczenie w wieku lat 21 do 25; egzamin wstępny odbył się w formie pogawędki, gdyż okazało się, iż długa przerwa lat, która dzieliła kandydatki od ławy szkolnej, wywołała poważne luki i łatwo -zrozumiałą tremę. Pierwszemi seminarzystkami! były pp. Emma Kuliak, Emilja Bruckner, Emilja Pupkę, Emilja Wiesner, Hulda Schramm, Augusta Klemm, wszystkie ewangeliczki i dwie Polki katoliczki: Joanna Meszyńska i Teofila Kiszwalter- 11 ). Mała liczba kandydatek, która jeszcze pod koniec roku szkolnego zmalała do liczby sześciu, nie rokowała jednak nowej instytucji powodzenia, a wobec piętrzących się trudności finan

213) A. U. D. Protokolle der Conf d. Vorst. 1834-52. Einrichtung der Bildungsanstalt f. Erzieherinnen u Lehr. 1836-45. 2U) A. U. I). Album des Seminars. 1840-64.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry