KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

N auczycielki z seminarjum utworzonego przez Bartha miały również usunąć z domów polskich ziemiańskich guwernantki Francuzki, które niezdolne były, zdaniem Bartha, zrównoważyć wpływ domu polskiego na wychowanie powierzonych im dzieci, a nieudolnością tą konserwowały w młodej generacji religijne i narodowe mrzonki matek 209), Z takich to założeń politycznych wyrósł w r. 1837 projekt Bartha utworzenia przy Szkole Ludwiki Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek. Statut dla projektowanego zakładu opracowany został równocześnie z nowym statutem Szkoły Ludwiki i w urzędowem swem brtzmieniu podpisany jest również dnia 16. VII. 1837 r. przez urzędnika Brzozowskiego z ramienia Wydziału dla spraw kościelnych i szkolnych Król. Rejencji, a zatwierdzenie Ministerstwa uzyskał w wrześniu tegoż roku wraz z nowym statutem Szkoły Ludwiki 210 ). Fakt ten jednak nie przesądza państwowego charakteru zakładu, który w [zaczątkach swych był raczej prywatnem przedsięwzięciem dyrektora. Ministerstwo godziło się na otwarcie zakładu, jako instytucji próbnej, ale odmówiło pomocy finansowej. Wobec tego mimo oficjalnego pozwolenia na otwarcie Seminarjum N auczycielskiego, trudno było powołać je do życia, w braku środków materjalnych. J edynem oparciem dla utworzenia nowego zakładu mogła stać się Szkoła Ludwiki, dostarczając budynku, utensylij i nauczycieli, ale to tylko wówczas, gdyby ją porówno z Zakładem naukowym dla wychowawczyń i nauczycielek uważało się jako instytucję rządowa. Być może, że intencje Bartha i Jacoba szły w tym kierunku, by nowy twór, Seminarjum nauczycielskie, spoić organicznie z Szkoła Ludwiki. Pierwotny projekt utworzenia Zakładu naukowego dla wychowawczyń i nauczycielek

20S) A U. U. ib.

Uebernahme durch den Staa1. Promemoria Bartha z dnia 13. II. 1872. Jahresberichte d. Luisenschule 1837-7G (sprawozd. Bartha za lata 1871-73). 2J") A. U. D. Statut f ci Bildungsanstalt f Erzieherinnen und Lehrerinnen bei der Luisenschule 1837.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry