DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI HADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

sowne przeczytać ustępy ze statutów, tyczące instrukcyj dyrektora i nauczyciela. W tuzy dni później zwołuje nadzwyczajną konferencję, na którą prosi J acoba. Brak niestety protokółu z tego posiedzenia, ale oświadczenie, które w parę dni później przeczytał dyrektor na następnej konferencji, rzuca aż nazbyt jaskrawe światło na stosunki ówczesne 205). Ów grudzień roku 1838 jest też poniekąd punktem kulminacyjnym w rozstroju wewnętrznym szkoły, rok 1839 w porównaniu z miesiącami ubiegłemi mija dość spokojnie, a rok 1840 wraz z wstąpieniem na tron króla Fryderyka Wilhelma IV.

kładzie kres samowoli rządów w okresie Flottwella, ścieśniając temsamem władzę Rejencji w stosunku do Szkoły Ludwiki i prizywilejów, przysługujących tejże jako fundacji. Mniej szczęśliwą okazała się w okresie samowolnych rządów Jacoba i Bartha inna próba wyzyskania nowego statutu szkoły. Przewłaszczenie budynków klasztoru Benedyktynek na rzecz Szkoły Ludwiki, dokonane w aktach hipotecznych Sądu Powiatowego i szereg procesów, które Szkoła Ludwiki w tym czasie prowadziła z swymi pierwszymi lokatorami, pociągnęło za sobą koszta opłat hipotecznych i sądowych. Z tych to opłat postanowiła Rejencja zwolnić Szkołę Ludwiki i w tym celu w sierpniu r. 1838 starała się dowieść pisemnie Sądowi Powiatowemu i Miejskiemu, że Szkoła Ludwiki jest szkołą królewską, t. zn. państwową, i że jako takiej przysługuje jej wolność od opłat sądowych. Słuszność praw tych opierała Rejencja na nowym statucie Szkoły Ludwiki, którego l interpretowała w sensie Sa. niej korzystnym. W odpowiedzi Sąd Powiatowy stanowczo zakwestjonowal słuszność tego rodzaju interpretacji statutu. Z tego, że szkoła nazwana jest instytutem królewskim, bynajmniej nie wynika, by posiadała i ur a f i s c i. U stawa sądowa sub n° 2 opiewa wprawdzie, że zwolnienia z opłat przysługują instytucjom z "iura fisci", dalsze paragrafy wymieniają osobno niektóre instytuty królewskie, akademję umiejętności, kasy regimentowe i kasy żołdoweaw) A. U. I). Protokolle der Uehrerkonferenzen 1835-52.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry