KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Otóż tutaj twórcy nowego statutu działali z premedytacją, a Barth w swem piśmie do Rejencji w sierpniu roku 1871 wyraźnie przyznaje, że w latach późniejszych Rejencja umyślnie nie uzupełniała zarządu, czekając cierpliwie, aż wszyscy jego członkowie wymrą powoleo,,)- Dużo względów przemawia też za tem, że Barth liczył na dobrowolne usunięcie się zanządu od udziału w sprawach szkoły. Obecność Jacoba w zarządzie i silne rządy Flottwella nie rokowały też zarządowi długiej egzystencji. Rejencja, nie odwołując się do zarządu, przesłała Ministerstwu swój projekt statutu z dnia 16. lipca 1837 r. i otrzymała z Ministerstwa zatwierdzenie statutu w piśmie z dnia 28 września 1837 r. 201 ). Upłynął jednak rok cały, zanim zarząd powiadomiony został o dokonanej zmianie. Od' maja 1837 r. do 19 listopada 1838 r. nie odbywają się wogóle posiedzenia zarządu. Nasuwa się przypuszczenie, że J acob i Barth zamierzali początkowo doszczętnie usunąć pierwotny statut fundacji, a wraz z nim i izarząd. Później jednak inne względy wzięły górę. Dnia 13 listopada 1838 r. po półtorarocznej przerwie zwołał Barth z polecenia J acoba posiedzenie zarządu na dzień 15 listopada, przyczem zaznaczył w swem piśmie, że na porządku dziennym będą sprawozdania kasowe izwiązane z przebudową szkoły, jakoteż i nowe statuty. Pismo przesłane zostało dawniejszym członkom zarządu, tudzież nadburmistrzowi N aumannowi. Na posiedzenie w dniu 15 listopada zjawili się prócz J acoba i dyrektora Bartha radca Bielefeld, Jahn, Jeziorowski, Suttinger, jak również i nadburmistrz Naumann w, własnej osobie. Protokół z posiedzenia tego dziwnie jest małomówny. Poruszono na posiedzeniu sprawy czesnego, rachunki budowlane Bielefelda, izgodzono się na obciążenie Szkoły Ludwiki długiem hipotecznym 14 800 tal., ale o zmianie statutu niema wzmianki. Pod protokółem figurują prócz podpisów obecnych na zebraniu

2 o o ) ib.

2 ° 1) A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 55. Pismo Ministerstwa nr.

18 684. W aktach Kuratoijum nr. 2. podana data 22 września.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry