KRONIKA A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK VIII

NUMER2.

Dr. Wisława Knapowska

DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ W POZNANIU 4. Zmiana statutu i jego skutki.

W latach 1836 i 1837 Barth stykał się bliżej z Jacobem, gdyż przez parę miesięcy zastępował go w urzędzie Rejencji. W owym to czasie wyłonił się ich wspólny projekt nadania Szkole Ludwiki nowego statutu, któryby odpowiadał interesom rządu. Każdy paragraf statutu rozważyli obaj dokładnie, inicjatorem głównym wszelako był sam Barth 193), Statut w urzędowem swem brzmieniu, opatrzony datą 16 lipca 1837 r., podpisany został przez urzędnika Brzozowskiego z ramienia Wydziału dla spraw kościelnych i szkolnych Królewskiej Rejencji. Ministerstwo zatwierdziło nowy statut wraz z statutem dla nowo tworzącego się Seminarjum Nauczycielskiego przy Szkole Ludwiki dnia 28. września 1837 r. 100 ). Najbliższem zadaniem nowego statutu było zmniejszenie wpływów zarządu. Szkoła miała zatracić swój charakter fundacji, miała stać się instytucją państwową. Zmiana taka nie mogła dokonać się legalnie bez zgody członków zarządu. Z tego zdawał sobie sprawę zarówno Barth jak i Jacob. Cel swój osiągnąć mogli jedynie, działając ostrożnie, co też uczynili, nie odbiegając pozornie od głównych zarysów starego statutu. Taktyka ta uśpiła czujność zarządu. Barth i Jacob opatrzyli jednak nowy statut kilkoma niewinne mi na pozór dodatkami

195) A. U. D. Uebernahme der Luisensch. durch den Staat 1871-74. Barth do Rej. d. 16. VIII. 1871.

190) A. U. D. Statut der Luisenschule 1837. A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 55.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry