Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Szczygielski za pracę o udziale Pomorza w konfederacji barskiej oraz o Kazimierzu Pułaskim pod Poznaniem (ostatnia drukowana była w "Kronice"). - Dnia 12. lutego otwarta została pierwsza Unja trolleybusowa w Poznaniu na przestrzeni Środka-Główna, dnia 16. lutego strzelnica miejska małokalibrowa przy ul. Fr. Ratajczaka. - Przewodniczący Rady Miejskiej p. Witold Hedinger złożył mandat do senatu Rpltej, w miejsce jego wstąpił radca miejski p. Maksymiljan Pluciński. - Zasłużony decernent Targów Poznańskich p. radca Stanisław Robiński złożył urząd członka Magistratu. - W kościele Bożego Ciała zostały odnowione dzwony. - Rozpoczęto budowę pomnika Najsłodszego Serca Jezusowego (7. marca). - Dnia 11. marca 1930 r. urządziło kupiectwo poznańskie strajk demonstracyjny przeciw systemowi podatkowemu.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO

"S]) ra wozdanie Miej skiego Biura Kwaterunkow e g o' z swej działalności od 5 lipca 1928 do 31 stycznia 1930.

Poznań 1930. N akładem Miejskiego Biura Kwaterunkowego. 8°. Str. 97.

Zygmunt Slomiński pr. ni.

si. Warszawy: "Potrzeby Warszawy". 1929. Str. 97+4 ndlb. Roman Zubyk. "Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624-1635". Lwów 1930. Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, pod redakcją prof Fr. Bujaka. Nr! 7. 8° Str. 496+2 ndlb.

"Rocznik Statystyczny m i a s t a Ł o d z i za rok 1928". Łódź 1929. Nakładem Magistratu m. Łodzi. 4° Str. XXIV+221.

Rocznik Statystyczny miasta Bydgoszczy za rok 1928. Bydgoszcz 1929. Opracowany przez Urząd Statystyczny m. Bydgoszczy. 4° Str. 36. Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój. Warszawa 1929. Wydawnictwo Kasy Im.

Mianowskiego instytutu popierania polskiej twórczości naukowej. XI. 8° Str. X+403+5 ndlb. "Pamiętnik Instytutu B a ł t Y c k i e go". Toruń 1930.

Serja: Dominium Mariso Nakładem Instytutu Bałtyckiego. Zeszyt 2. &> Str. XV+236. Kazimierz Smogorzewski: Propaganda "Korytarzowa" zagranicą. Toruń 1930. Nakładem Instytutu Bałtyckiego. 8-ka. Str. 62.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry