KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Witold Hedinger, zastępcą przewodniczącego wybrany p. r. Bolesław Wybieralski. 10-11, stycznia 1930 r. Uroczystość 100-lecia istnienia uczelni im. Dąbrówki.

8. lutego 1930 r.

prezesa Izby 9. lutego 1930 r.

15. lutego 1930 r.

w Poznaniu.

Zgon śp. Dr. Stanisława Pernaczyńskiego Przemysłowo- Handlowej.

Obchód lO-lecia objęcia morza w Poznaniu.

U roczyste otwarcie Muzeum Miejskiego

1. marca 1930 r.

znanIa.

25-lecie Urzędu Statystycznego stół. m. Po

16. marca 1930 r. U czczenie zasług prezydenta miasta C. Ratajskiego przez urzędników miejskich. Wybitniejsze miasta polskie przygotowywały się do udziału w wystawie komunikacyjnej i turystycznej, która urządzona będzie w Poznaniu w lipcu i początku sierpnia 1930 r. - Prezydent miasta p. Cyiyl Ratajski konferował w Paryżu w sprawie pożyczki angielskiej i umieszczenia obligacyj miejskich zagranicą. - Jubileusze: 35-lecie "Przewodnika Katolickiego, 25-lecie "Robotnika" w Poznaniu, lO-lecie sądownictwa polskiego i prokuratury polskiej w Wielkopolsce (6. stycznia), 30-lecie pracy prof. Dr. Piaseckiego (1. lutego), 80-ta rocznica urodzin prezydenta Czechosłowacji Masaryka (7. marca), 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 25-lecie Klubu Wioślarskiego (w marcu), 30-lecie pracy artysty dramatycznego Zygmunta N oskowskiego (18. marca). - Zgony: ś. p. Stanisław W egner, b. dyr. banku, literat (16. lutego), ś. p. Witold Wyszyński, b. wiceprezes Dyrekcji P. K. P. w Poznaniu (5. marca), ś. p. Dr. Ireneusz Wierzejewski, profesor U. P., znakomity ortopedysta (7. marca), ś. p. Roman Żelazowski, b. dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu (8 marca). - 27. grudnia 1929 r.

odsłonięto tablicę pamiątkową w domu przy Św, Marcinie 38. - W styczniu 1930 r. powstało w Poznaniu Polskie Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. - N agrodę im. Cichowicza za r. 1930 otrzymał p. Wacław

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry