KRONIKA MIASTA POZNANIAdawał się najzupełniej odpowiednim. Po przeprowadzonych pertraktacjach został Dr. Most angażowany w styczniu 1905 roku i objął urzędowanie 1. marca 1905 r. Faktycznie powstał więc urząd statystyczny miasta Poznania dnia 1. marca 1905 r. W tymże dniu 1930 r. przypada 25-ta rocznica jego założenia. Urząd Statystyczny 1905-1914. Ponieważ mafa placówka statystyczna stoi i pada, zależnie od kierownika, przedstawimy nasamprzód personalja dyrektorów. Dr. Most cieszył się dużem zaufaniem nadburmistrza Wilmsa i uznaniem magistratu. W lecie 1906 r. zleciło mu ministerstwo oświaty od semestru zimowego 1906/07 wykłady o polityce ekonomicznej i ćwiczenia statystyczne w akademji poznańskiej. Pracował on w Poznaniu krótko. Niebawem zabrał go Dusseldorf, dokąd przeniósł się Dr, Most z dniem 1. czerwca 1907. Na zachodzie Niemiec zrobił Dr. Most dużą karjerę. Następcą jego był Dr. Bernard Frankę, wybrany przez Magistrat w marcu 1907 z ważnością od 1. czerwca 1907 dyrektorem urzędu statystycznego. Inne sprawy personalne nie mają większej wagi. Sił biurowych zajmowano w pierwszych latach dwie, dorywczo jednak przydzielano więcej pracowników pomocniczych, z biegiem czasu podniosła się stała obsada. Dr. Frankę starał się już w r. 1908 o naukową siłę pomocniczą, nasamprzód praktykanta - nb. niehonorowanego. Na sam czas jego pierwszych zabiegów wpłynęło zgłoszenie Polaka, poparte przez jednego z niemieckich profesorów uniwersytetu. Ponieważ Polak był niepożądany, uchwalono - wbrew interesowi urzędu - na razie nie tworzyć stanowiska praktykanta wzgl. wolontarjusza. Praca urzędu statystycznego została w samych początkach zorganizowana składnie i umiejętnie. Gromadzenie materjału bieżącego uruchomiono wcześnie. Prowadzono od samych zaczątków wszystkie ważniejsze działy statystyki miejskiej, a mianowicie 1) statystykę demograficzną (stan zaludnienia, naturalny ruch ludności, napływowy ruch ludności), 2) statystykę sanitarną, 3) statystykę budowlaną i mieszkaniową, 4) statystykę społeczną (opieka społeczna, praca, ubezpieczenia spo

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry