KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Wniosek magistratu przepadł w radzie miejskiej. Magistrat zamierzał w następnym roku gospodarczym wnieść sprawę ponownie, nie mając jednak widoków uzyskania większości w radzie, przerwał zabiegi o realizację projektu. Dopiero gdy w r. 1900 Poznań wskutek rozszerzenia granic stał się miastem o zaludnieniu ponad 100,000 mieszkańców, zaczął się magistrat sprawą tą zajmować odnowa. Z a ł o ż e n i e u r z ę d u s t a t y s t y c z n e g o. W r. 1901 zebrał magistrat informacje o budżetach miejskich urzędów statystycznych, ale decyzję odroczył znowu o rok, W r, 1902 zgromadził opisy szeregu urzędów tego rodzaju. N owy nadburmistrz Wilms zainteresował się osobiście sprawą utworzenia urzędu statystycznego. Rozpoczął on energiczne starania o urzeczywistnienie dawnego projektu. Wznowił korespondencję z Dr. N eefem i polecił Dr. Grambow' owi opracować memorjał p, t. "Entwicklung, Aufgaben und Organisation der stadtischen Statistik". W ciągu r. 1903 rzecz dojrzała do rozstrzygnięcia. Magistrat stawił dnia 20. listopada 1903 do rady miejskiej obszernie umotywowany wniosek o utworzenie urzędu statystycznego. Magistrat powołuje się na nieuchwalony przez radę miejską projekt z r. 1895 i dowodzi, że szybki rozrost miasta zmusza magistrat do założenia urzędu statystycznego, wykazuje, że znaczna większość miast wielkich urzędy takie posiada, i przedstawia znaczenie oraz zadania urzędu. Między inne mi wylicza magistrat przykładowo następujące działy statystyki: statystykę stanu i ruchu ludności tak naturalnego jak napływowego, z uwzględnieniem stosunków narodowościowych, statystykę mieszkaniową, statystykę własności nieruchomej , statystykę spożycia i cen, płac, rynku pracy, gospodarczą i kulturalną, statystykę stanu wody. Prace urzędu statystycznego ułatwią w wysokim stopniu orjentację w wielu zawiłych sprawach. Czy urząd statystyczny przejmie jeszcze dodatkowo inne prace, zależeć będzie od doświadczeń praktycznych. Kierownictwo powinien zdaniem magistratu objąć wykształcony teoretycznie i praktycznie statystyk. Magistrat wnosi o wstawienie do budżetu na rok 1904 na utworzenie uizędu statystycznego sumy 6.000 mk.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry