Z PRZESZŁOŚCI URZĘDU STATYSTYCZNEGO MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

miasta z osobna będzie materjał ten podstawą przy przygotowywaniu ważnych zamierzeń. Taki to memofjał rozesłała do miast konferencja lubecka.

Magistrat poznański uchwalił "na razie nie przystąpić do założenia urzędu statystycznego", połecił jednak w wydziałach administracji miejskiej zbadać, czy istnieje potrzeba zbierania danych statystycznych. Badanie to wypadło pozytywnie, stwierdzono bowiem, że urząd statystyczny jest potrzebny. W r. 1894 zaczął nadburmistrz Witting przygotowywać utworzenie urzędu. Zapytany o praktyczne informacje znany statystyk wrocławski Dr. Neefe przysłał szczegółowe informacje o urzędzie statystycznym miasta Wrocławia i wyraził opinję, że na początek wystarczy powołać kierownika i dodać mu do pomocy jednego sekretarza lub asystenta oraz jedną siłę pomocniczą. Witting miał już upatrzonego kierownika w osobie sekretarza izby handlowej Dr. Hampkego, który miał w urzędzie pobocznym prowadzić statystykę miejską. Po takiem przygotowaniu sprawy wniósł magistrat dnia 23. marca 1895 r. do budżetu roku 1895/96 na utworzyć się mający urząd statystyczny 3.600 marek. Poznań byłby wyprzedził szereg miast większych i równych, gdyby wniosek magistratu był przeszedł w radzie miejskiej. Z uzasadnienia wniosku przez magistrat dowiadujemy się, że zamierzał on już dawniej urząd statystyczny utworzyć, nie mogliśmy jednakże dociec, kiedy to było i jak dalece sprawę przygotowano, sądzimy, że były tylko dyskusje na ten temat w magistracie. Magistrat dowodził, że właśnie w Poznaniu potrzebna jest statystyka na naukowych podstawach oparta, ponieważ badanie położenia gospodarczego i ciekawych zjawisk demograficznych oraz społecznych jest najmniej tutaj rozwinięte i stan ten powoduje szereg omyłek w życiu komunalnem, jak to wykazało się w ostatnich latach kilkakrotnie. (Witting był wielkim nowatorem i często walczyć musiał z brakiem uświadomienia komunalnego w szerokich warstwach mieszczaństwa). Urząd statystyczny odciążyłby inne wydziały, które często muszą sporządzać zestawienia liczbowe dla władz państwowych a zadaniu temu należycie sprostać nie mogą.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry