KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

DZIAŁ BIEŻĄCY.

Zygmunt Zaleski,

Z PRZESZŁOŚCI URZĘDU STATYSTYCZNEGO MIASTA POZNANIA.

Zabiegi około utworzenia urzędu statys t y c z n e g o w P o z n a n i u w w i e ku 19. Państwo pruskie wcześnie poczęło poświęcać dużo uwagi statystyce administracyjnej. Przykład ten względnie wymagania władz państwowych zmuszały zarządy miast do dość rozległych prac o charakterze statystycznym. Przez długi czas były jednak miasta wyłącznie biernymi wykonawcami zarządzeń władz państwowych i rzadko wykorzystywały nawet materjały przez państwo zebrane - dla celów własnych. Z systemem tem zerwały największe miasta w 7. i 8. dziesięcioleciu 19. wieku. Nakłoniły je do tego 1) poważne rozmiary prac wykonywanych na żądanie władz państwowych i 2) zrozumienie, że wielka administracja miejska nie może należycie prosperować bez tej buchalterji społecznej, jaką jest statystyka. N,a obszarze Rzeszy Niemieckiej powstały pierwsze miejskie urzędy statystyczne w r. 1865, i to w Berlinie i Frankfurcie nad Menem.

Za przykładem tym poszły następnie inne wielkie miasta: 1800 Hamburg, 1807 Lipsk i Bremena, w r. 1871 Altona i Lubeka, w r. 1873 Wrocław i Kamienica, w r. 1874 Drezno, w r. 1875 Monachjum, w r. 1878 Zgorzelice, w r. 1883 Kolonja, w r. 1885 Magdeburg, w r. 1888 Strassburg, następnie w latach 1893 do 1897: Królewiec, Hanower, Plauen, Dortmund, Mannheim, Stuttgart, Karlsiuhe, Moguncja, Charlottenburg, w r. 1900: Norymberga. Dusseldorf, Elberfeld, Essen. Lista miast

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry