KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

III dywizji, kap. Różycki 2 '5). Krótko cieszono się obecnością królewską w murach Poznania, bo już w 2 dni potem, t. j. w poniedziałek 16 listopada wojsko miało być gotowe do oddania honorów monarsze, wyjeżdżającemu przez Chwaliszewo do Warszawy. Znowu 100 wystrzałami żegnano króla, a Kosiński z sztabem towarzyszył mu aż do pierwszej stacji 27). Niebawem wyrobiwszy sobie pozwolenie u marsz. Davouta 2!i), udał się generał w ślad za parą królewską, zostawiając komendę III legjonu pizy pułk. Turnie, aż do powrotu pułk. Mielżyńskiego 2,,). Z powrotem zbytnio się nie spieszył, z końcem pierwszej dekady grudnia zastajemy go przecie w Poznaniu 3 "). Pełnił nadal obowiązki pierwszego brygadjera dywizji. Ponieważ stopień ten ministerstwo wojny przyznało gen. Sokolnickiemu 31), przeto Kosiński 21 stycznia 1808 wniósł prośbę o dwumiesięczny urlop !_') który rozpoczął 15 lutego **}. W międzyczasie nie przestawał objaśniać sprawy swego starszeństwa pirzed księciem ministrem. "Nie mając - pisał - szczęścia zaszczycać się wysokim rodem, ubogi i bez popleczników, całą nadzieję nadgrody i spokojnej przyszłości pokładam w sprawiedliwości Rządu krajowego, przed który niosę zasługi dziewięcioletnich czynnie odbytych kampanji" 3,,1). Ostatecznie, postanowiwszy opuścić służbę wojskową, 22 kwietnia pożegnał się z towarzyszami oręża. "Wasze poświęcenie się dla kraju - temi słowy odzywał się w ostatnim rozkazie do swej brygady piechoty - ułatwiały trudność obowiązków przewodnictwa,.. Samym tylko stopniem hierarchji wojskowej przewodniczyć Wam było można. Przyjmcie to świadectwo, które z głębi mo

26) Kos. do Magistratu, 14 XI.

2) Kos. do Dziewanowskiego, 15 XI.

· · ".) Kos. do Davouta, 19 XI.

2,,) Kos. do Radziwiłła, 30 XI.

:"') Kos. do Izby Admin. depo pozn., 11 XII.

:i1) Willa um e, o. c, str. 88.

..J Kos. do Dąbrowskiego, 21 I. 1808.

:;:;) Kos. do Dąbrowskiego, 15 II. oraz rozkaz dzienny brygadowy, 15 Ił.

:,4) Kos. do Poniatowskiego, 1 II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry