GENERAŁ AMILKAR KOSIŃSKI W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

szczegółowe polecenia zarówno władzom cywilnym, jak I wojsku. Magistrat z cechami i muzyką miejską witać miał króla przed bramą wrocławską, gdzie miano ofiarować monarsze klucze miasta, do którego wjazd miał być oświetlony beczkami smolnemi, rozstawionemi wzdłuż gościńca podmiejskiego; natomiast przedmieście, ul. Wrocławską, rynek i dzisiejszą Jezuicką, któremi para królewska miała się udać do pojezuickiego kościoła, nakazywał oświetlić lampami, pochodniami oraz rzęsistą iluminacją okien - tl). Przez cały czas bytności króla garnizon poznański pobierał z magazynu wódkę, którą chciano spotęgować gorliwość żołnierzy w wypełnianiu obowiązków, związanych z uroczystościami powitalnemi. W rozkazie do garnizonu z 14 listopada, polecił brygadjer, żeby o godz. 3 popołudniu straż narodowa miejska, oraz wojska polsko-francuskie stanęły pod bronią. Major 3 pułku Sierawski miał się zatrudnić rozstawieniem kordonu zbrojnego od fary aż do bramy wrocławskiej, ustawiając straż narodową miejską od kościoła pojezuickiego "po oboch stronach ulicy, idącej od tego kościoła wprost na rynek... biorąc odstęp na 3 kroki. Za strażą miejską stanie oddział wojska francuskiego... dalej... piechota polska. . . .W czasie przejazdu królewskiego... muzyka grać będzie mars legjonowy L o d o i s k a i dobosi bić ustają, jak muzyka grać zaczyna.... Zalecono będzie żołnierzom, ażeby za zbliżeniem się karety królewskiej krzyczeli w i wat!" Porządku mieli pilnować żandarmi francuscy. Sztabsoficerowie w pełnym uniformie o godz. 6 wieczorem stawić się musieli u Kosińskiego, który na ich czele udał się naprzeciwko pary monarszej, ażeby pizy ostatnim wiatraku, w otoczeniu oddziału jazdy Dziewanowskiego i setnemi strzałami grzmiącej działobitni Hurtiga, witać Fryderyka Augusta 23). Od wiatraków towarzyszył sztab polski królowi, aż do kościoła pojezuickiego, gdzie oczekiwało już duchowieństwo, władze cywilne, oraz ci obywatele, którym wydał bilety wstępu zastępca szefa sztabu

") Kos. tlo Magistratu, 14 XI.

*-) Rozkaz do gnrnizonu 14 XI.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry