KRONIKA MIASTA POZNANIAgodzin · ''). Nie omieszkał przytem dać lekcji dobrego tonu Izbie Administracyjnej departamentu poznańskiego, zwracając Jej ,,'skargę magistratu rawickiego cudzoziemskim językiem pisaną, którego - jak pisał - nie posiadając, nic z niej nauczyć się nie.mogę... Proszę Prześwietną Izbę Administracyjną, ażeby kazała skargę... nn język narodowy przetłomaczyć i mnie przysłać" »). O zatargach między wojskiem a mieszczanami świadczy ostre pismo, wystosowane do Magistratu poznańskiego, w którem, żądając śledztwa w sprawie pobicia żołnierza przez mieszczanina Kreczmera, oświadczał: "Mie ścierpię nigdy, ażeby ktokolwiekbądź samowolnie i bezprawnie wymierzał sobie sprawiedliwość i hańbił mundur wojska narodowego, podnosząc na żołnierza rękę . Uprzedzam Szlachetny Magistrat, iż jeśli satysfakcja żądana z Kreczmera nie będzie tak prędką i dogodną, jak wydarzenie wymaga, zażalenie moje poszlę do księcia-ministia wojny, a tymczasem Magistrat będzie odpowiedzialnym za skutki, jakie wyniknąć mogą z kłótni między wojskowemi, a obywatelami miasta, jeśli onym w samych początkach zaradzić nie chce" 2). W odmiennym tonie zwrócił się generał do Magistratu z okazji przejazdu Fryderyka Augusta przez Poznań 23). "Przybycie NKJMościów w pośród murów tego miasta, odradzając w sercach naszych drogą pamiątkę bytu narodowego, wzbudzić powinno najczulszą radość i tym żywszą im więcej cnoty i dobroczynność ojcowska JKMci spodziewać się każe pomyślności dla Narodu... Niech wszyscy co mają duszę Polaka, co umieją czuć szczęście niepodległości narodowej, zbierają się na przejazd Naczelnika Narodu. Niech okrzyki radości ogłaszają nasze szczęście, ale razem niech porządek i spokojność panuje". Dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa, jakoteż podniesienia uroczystego nastroju wydał Kosiński

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2,,) Kos. do Rakowskiego, 2fl XII.

21) Kos. do Izby Admin., 25 XII.

2) Kos. do Magistratu pozn., 6 XII.

**) A Woj t k o w s ki, Poznań w czasach Ks. Warszawskiego, Kronika m Poznania, 1928, nr. 1, str. 62.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry