KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Jednakowoż żołnierze legji północnej, rekrutujący się z pośród jeńców pruskich, t. j. Polaków wziętych do niewoli, zwłaszcza pod Jena i Auerstaedt, niepilnowani przez oficerów, uprawiających po kawiarniach grę hazardową R), zaczęli dopuszczać się zbrodni. Wieczorem 12 października ,,6 karabinierów zbrojnych napadli na dwór o 1/> mili za miastem leżący i właściciel był zraniony". Ponieważ podobne wypadki zdarzały się częściej, przeto Kosiński przestrzegał dowódcę karabinierów w sposób dość surowy: "Takową niekarność i tyle zbrodni lękać się każą, ażeby Rząd nie postanowił dać okropnego przykładu dziesiątkowania, a co najmniej wypaść może, to zwinięcie korpusu i kasacja oficerów, niezdolnych do utrzymania karności i porządku... Do punkt(u) honoru Wać Fana należy i do własnego wkońcu ich interesu zapobiec skutkom, które grożą za tai ciem nawet tej sławy, na jakaście w bitwach zasłużyli. Rozbójnicy także są odważni..." "). Wobec tych wykroczeń generał polecił kap. Badowskiemu odkomenderować codziennie 24 ludzi na patrolowanie wokół miasta po obu brzegach Warty, przyczem żołnierzy bez przepustek miano aresztować. 1,,). Wkońcu musiał odesłać karabinierów do swoich bataljonów, stojących wówczas w okolicach Gniezna"). Wkrótce polecił im zmianę stanowisk, skoro Davout nakazał odstąpić Gniezno francuskiemu pułkowi z dywizji generała Gudin, wobec czego legjon północny zajął leże w Międzychodzie, Międzyrzeczu ISkwierzynie 1S).

Podobnemu przegrupowaniu uległy i inne pułki: 6 p. jazdy Dziewanowskiego odszedł z Poznania do Bydgoszczy 1:1), a bataljon artylerji 2 XII do Pyzdr, tabor zaś i kompanja saperów do Środy, natomiast bataljon 2 p. p. powrócił z Międzyrzecza

S) Kosiński do majora Coqueugniot, 24 IX.

*) Kos. do Majewskiego, 13 X.

10) Kos. do Badowskiego, 14 X ł1) Kos. do Dąbrowskiego, 18 XI. (?). 12) Kos. do Radziwiłła, 30 XI.

") Kos. do Dąbrowskiego, 18 XI. (?>..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry