GENERAŁ AMILKAR KOSIŃSKI W POZNANIUnika Michała ks. Radziwiłła, 2 IX wyruszył z Gdańska '), zdążając na wyznaczone mu kwatery w Swarzędzu, Kostrzynie, Wrześni i Słupcach, gdzie stać miało po bataljonie, a 4-ry kompanje karabinierskie odkomenderowano na Chwaliszewo 6). Począwszy od 6 października miały te kompanje karabinierów dawać warty, podług następującego urządzenia: "00.1 0 przy moście (ch)waliszewsHm wielka warta, 1 sierżant, 1 kapral, 12 karabinierów; 2 0 do wielkiej warty na Rynku 1 kapral, 8 karabinierów na wartę honorową generała dywizji; 3" na wartę do kwatery gen. Axamitowskiego 1 kapral, 6 karabinierów; 4" do warty na N apoleona ulicy 2 kaprali, 8 karabinierów, którzy dawali szildwach do generała brygady i do komendanta placu;' 5 o oddział złożony z 1 sierżanta i 8 karabinierów, do których regiment 3 przyłączył kaprala i 4 grenadjerów, codziennie komenderowano do wielkiej warty na Rynku na patrole dzienne i nocne. Prócz tego,., na ordynans codziennie do generała dywizji 1 sierżanta, do generała brygady i do komendanta placu po jednym kapralu. - Co niedziela i środa, o ile tylko pogoda pozwoliła kompanje grenadjerów występowały na paradę na plac musztry o godzinie 10 rano... oficerowie wszyscy mieli się codziennie znajdować przy obluzie warty, która się zbierała na ul. Napoleona o godz. 10 rano. Warty karabinierskie w tymże miejscu zbierały się i razem z 3 regimentem defilowały"<), Ponadto pułk 3 piechoty, dowództwa płka MielżyńskiegOi poza wymienionemi posterunkami dostarczyć miał straży "do bram wrocławskiej, bydgoskiej i pałacu narodowego, do parku, więzienia wojskowego, szpitala wojskowego, wogóle 2 oficerów, 5 sierżantów, 6 kaprali, 2 doboszów, 125 fizyljerów, nie licząc innych odkomenderowań. Zebrane na ul. Napoleona warty przez godzinę były mustrowane i podzielone przez adjutanta pułku 3-go" 7).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

4) Kosiński do Izby Administracyjnej Departamentu Poznańskie- go, Poznań 14 IX 1807, Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, rkps. 513.

R) Kosiński do majora legji półn. Coąueugnioi, 3 X.

f') Kosiński do kap. Majewskiego, 6 X. ) Kosiński do Mielżyńskiego, 6 X.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry