KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Juljusz Willaume.

GENERAŁ AMILKAR KOSIŃSKI W POZNANIU (1807 -4808)fi. p. Janowi Kornatowłczowi poświęcam. Szczególne węzły różnorakich wspomnień złączyły postać "pierwszego Iegjonisty" z dziejami grodu Przemysławowego.

Znane są zwłaszcza zasługi generała położone w 1809 r. około bezpieczeństwa Poznania") Mniej natomiast wiadomo o jego stosunku do miasta w latach 1807/8, kiedy to zastępując rannego Dąbrowskiego w dowództwie III legjonu, po zwycięskich bojach, z pod Gdańska i Frydlandu powracał z zasłużonymi współtowarzyszami broni na leże do zachodnich departamenmentów, które w pamiętnym roku 1805 dostarczyły rekruta jego dywizji. Bliższy kontakt z władzami oraz z społeczeństwem poznańskiem nawiązać mógł Kosiński dopiero w drugiej dekadzie wrześniowej 1807 r. 2 ). W tym bowiem czasie zatrudniał się erozmieszczaniem swych pułków, jakoteż legjonu północnego '), który stosownie do rozkazów marszałka Davout, gubernatora Księstwa Mazowieckiego, z dniem l września wszedł w skład dywizji Dąbrowskiego. Legjon ten, dowodzony przez pułkow

*) A. S kał k o w sk i, Fragmenty, Poznań 1928, str. ,'!4 1 n.

2) O poprzednich pobytach, W i 11 a u m e, Amilkar Kosiński, 1769-1823, Poznań 1930, str. 18, 22, 8) Korespondencja ks. Józefa z Francją, Poznań 1921, t. I, str. 102 i n. Gembarzewski, Wojsko polskie Ks. Warszawskiego, Warsz 1905, str. 45 i n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry