SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICHzmysłem artystycznym, pracownik systematyczny i dokładny. Pamięć i ślady po sobie pozostawił trwałe.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Nie był wszakże Szysiecki umysłem twórczym na wielką miarę jak Konarski, nowego ducha w zakon swój nie tchnął, odrodzenia jego nie sprowadził. Widocznie potrzeby takiej nie pojmował, widocznie nie zdawał sobie sprawy z pochyłej równi, po której życie zakonu i kraju się toczyło za jego doby. Tern mniej rozumiało to jego otoczenie. U znania za życia i wdzięczności się doczekał, ale słowa nekrologu świadczą o niedostatecznem rozumieniu jego znaczenia nawet, że już zamilczymy o szerszych widnokręgach. "Ile ten wielebny ojciec pracował nad poznańskiego kościoła fabryką, świadczy ta kronika, jego ręką spisana. Znajduje się w niej rachunek dochodów i wydatków dzwonów, wież, Domku Loretańskiego. Wszystko to naocznie przedstawia jego prace, troski, pieczołowitość, słowem cokolwiek ozdoby posiada kościół, to jemu przypisać należy. Za tyle prac wykonanych niechaj żyje w pokoju wiecznym" f'7)f,T,i Nekrolog Berno pozn. rk. b. s. Aren. Diec. pozn. 894.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry