SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Kamińskiego i jego stronników przeCIW "chłopom" godziła przedewszystkiem W Lubawczyka, "synka miejskiego" wprawdzie, ale W dobie upadku Rzpltej starano się mIeszczan poniżyć do "chamów". Ostatecznie ustąpienie Kamińskiego z prowincji I jego stronników oznaczało zwycięstwo Szysieckiego - nie sądzimy, aby można mówić o stronnictwie mieszczańskiem wśród Bernardynów -, ale ten sukces wypadło okupić stratą kilku wybitnych zakonników, i dopiero później najprzedniejszy z nich powrócił do prowincji 4s ). Zawsze ten spór kilkuletni przysporzył naszemu mnichowi niemało kłopotu. Szysiecki był przedewszystkiem człowiekiem sumiennego czynu. Ale nie zaniedbywał bynajmniej spraw umysłowych. Świadczy o tem reorganizacja studjów za jego prowincjalstwa oraz znakomite pomnożenie książnicy konwentu poznańskiego. Wydać drukiem chciał, jak widzieliśmy, kilka książek, lecz z tego tylko jedna rzecz doszła do skutku. Z takich zainteresowań wnosimy, że nie był winien, iż już przygotowane do druku pięciotomowe dzieło Jana Kamieńskiego po przedwczesnym zgonie autora nie ujrzało światła dziennego *.). Sam pozostawił po sobie kilka książek treści ascetycznej lub kazań "III). Przez

48) Wróblewski Roman krótki tylko czas przebył u Reformatów w Podgórzu, powrócił już następującego roku 1742. R. 174? zostawszy gwardjanem toruńskim, rozpoczął i przeprowadził remont tamtejszego konwentu. 1747-50 był prowincjałem. Umarł w Toruniu 29 grudnia 1769. Wydał drukiem spis wszystkich zmarłych zakonników. (Kronika Bernardynów toruńskich, X. Kantak w Roczniku Tow. Nauk. Toruń., 1925, 23-30 pas. - Kron. Bydg. 211, 219. - Anna!. V., 461. - M. Grabowski Anna!. 408).

411) Jest to 5 tomów Annales Polono- Seraphici, obecnie przechowywanych w Bib!. Berno lwów. b. s. 00) Według Kron. pozn. Rk. 218 pas. Szysiecki napisał: Książeczkę do nabożeństwa Drogi krzyżowej 1733, zapewne druk - Labor Apostolicus triennalis 1734 rk. - Żywoty świętych nowe Rk. czy druk. - Mowy in visitationibus canonicis itd. rk. - Kazania 3 tomy. - Doskonałość zakonna 1745. Druk. Akad. pozn. Estr. I. 48. - Sermones in visitationibus, może to samo co Mowy. - Troysty wzór doskonałości III. Zakonu 1745 rk. czy druk. - Firma Ouies 1747, Pozna ii, Druk. Akad. FAtr IX 222

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry