KRONIKA MIASTA POZNANIAnuncJusza. Nuncjusz polecił rozpatrzyć sprawę komisarzowi na kapitułę r. 1741, Augustynowi Obrąpalskiemu z prowincji małopolskiej. Ten stanął po stronie Kamińskiego, ponieważ, jak powiada Szysiecki, jako szlachcic popierał szlachcica Kamińskiego i pragnął, żeby szlachta wśród Bernardynów zajęła górujące stanowisko, "Wybiicie się z chłopskiey niewoli", mawiał. Ostatecznie pozwolono Kamińskiemu mieszkać w konwencie warszawskim i polecono mu prokuraturę kanonizacji bł. Władysława z Gielniowa "). Ale już następnego r. 1742 udał się do Rzymu i tam dalej wojował z zarządem prowincji. M. i. przeciągnął kilku wybitnych Bernardynów, wszystko z szlachty do Reformatów 11), sam zaś przeszedł po prowincji małopolskiej. Spotykamy go jako lektora i definitora habitualnego r. 1748, wyższych godności jednak nie dostąpił, Umarł 1755 4f1 ). Wprawdzie zasądzenie Kamińskiego przypadło u\ 1739 za prowincjalstwa Golbackiego i on to pierwszy Golbacki przeciw niemu wystąpił. Nie ulega jednak wątpliwości, że Szysiecki miał w tej sprawie udział pierwszorzędny. Był przecież najpocześniejszym ojcem. Jeśli powiada sam, że Kamiński od lat piętnastu snuje intrygi, żeby zostać prowincjałem, ale to daremnie, bo go uprawnieni do głosu nigdy nie wybiorą: to mamy wrażenie, że to niepowodzenie Kamińskiego wygląda przynaj - mniej po trochu na sprawę definitora. Rozumiemy, że do żywego mogło dotknąć skrupulatnego Pomorzanina, co każdy szczegół, każdy wpływ i wydatek zapisywał troskliwie, zaniedbanie, w jakiem Kamiński pozostawiał archiwum prowincji 4 "), a bardziej jeszcze pewne nieregularności pieniężne, jakich się według świadectwa Szysieckiego dopuścił J7 ). N akoniec akcja

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

)e, Ib. 453.

44) Byli to definitor Roman Wróblewski, lektorzy Benedykt Sokolnicki i Józef Słucki i kleryk Wacław Tłubicki.

4ft) Kron. pozn. Rk. 218, 459, 462. - Informacja o. Cz Bogdalskiego w Krakowie według Mortuologium Krakowskiego. *-) Kron. pozn. Rk. 218, 451. Wedle Anna!. V 410 w latach 172S -41 nie prowadzono Annales.

*, -) Kron. pozn. rk. 454, 218.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry