SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICHprzez cały ten czas przeważnie w Poznaniu, chociaż fabrykę ukończył r. 1744 **), N a ten ostatni okres wieku Szysieckiego przypada zatarg z Szczepanem Kamińskim. Z rodziny szlacheckiej pochodząc, Szczepan Kamiński odbywał 1710 studja w Rzymie. Od r. 1713 wykładał teologję w Poznaniu i Warszawie, 1723 został lektorem jubilatem, 1719 definitorem. Kapituła złoczowska 1734 wybrała go kustoszem prowincji, jako który miał pojechać na kongregację generalną r. 1736, co jednak, widzieliśmy wyżej nie doszło do skutku. Równocześnie pełnił obowiązki chronologa i to może już od zgonu Kamieńskiego Jana 1730. Kapituła poznańska powierzyła mu nadto urząd gwardjana wschowskiego, często łączony z chronologją ze względu na to, że od czasów Jana Kamieńskiego archiwum prowincji mieściło SIę w Wschowie 40). Należał więc Szczepan do wybitnych ojców prowincji i trzeba było oczekiwać, że przy pierwszej sposobności zostanie prowincjałem. Tymczasem stało się przeciwnie. R. 1739 społeczność wschowska zaniosła przeciw niemu skargi do definitorjum. Zebrawszy się w Skępem 10. lipca definitorzy uznali te skargi za słuszne, pozbawili Kamińskiego wszelkich godności i internowali w Ostrołęce 41). Treść tych skarg nie jest nam znana. Szysiecki charakteryzuje go jako niespokojną głowę co nieustanne zatargi miał z podwładnymi, zwłaszcza kaznodzieją Franciszkiem Stawiskim, dalej jako człowieka, ambitnego, dążącego koniecznie do prowincjalstwa 42). Że wszakże Szysiecki należał do Kamińskiego najwyraźniej szych przeciwników, zdanie jego może nie być bezstronne. Kamiński atoli nIe przyjął wyroku spokojnie. Zamiast do Ostrołęki, udał SIę do Warszawy ze Wschowy i zaapelował do

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

30) Ib. 462.

.' Anna!. III 797, 932, 1095 - N cz. III 148. - Kron. Bydg.

179, 200.

41) Kron. pozn. rk. 218, 451.

42) Ib. 451, 453.

6*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry