KROMKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Tutaj, mDże pod wpływem wyraźnej woli Papieża, żeby w centralnym zarządzie Zakonu uwzględniać wszelkie narodowości, zamierzano wybrać Szysieckiego wikarym cismontańskim, to znaczy powołać na drugie po generale miejsce 81), Ale lękając się klimatu, Polak odmówił, wobec czego wybóir padł na Włocha Fonsecę. Objął wszakże komisarjat prowincji wielkopolskiej.

Przewodniczył na kapitule w Złoczowie, która go po raz drugi obrała prowincjałem 32). Na ten powtórny prowincjalat przypadły zamieszki, połączone z wyborem Augusta III, które to burzliwe przejścia wymagały zwiększonej czujności i pracy zarządu prowincji. Nie doszedł też do skutku wyjazd delegacji na kongregację generalną r. 1 735 ,a). R. 1737 rozpoczęły się starania o założenie konwentu we Lwówku, ale nie miały powodzenia :!4). Urzędowanie Szysieckiego zakończyła kapituła poznańska 6. sierpnia 1737, z której nie objął żadnej konkretnej czynności, pozostając oczywiście jako już nie tylko prowincji, ale całego zakonu ojciec w jej zarządzie. Już też dają mu się we znaki lata. Tak dla podeszłego wieku definitor nie pojechał na kapitułę do Valladolid r. 1740 "). Przyjął wszakże godność definitora prowincji na kapitule r. 1741 w Skępem se), Na czas wyjazdu prowincjała Grabowskiego zagranicę r. 1746 zarządzał prowincją lT). Nie mógł się tembardziej udać na kapitułę generalną do Rzymu 1750 i8). Przebywał

El) Wówczas zakon dzielił się na dwie "familje" cismotańską, do której należały m. i. Wiochy i Polska, i ultramontańską, obejmującą m. i. Tliszpanję i Francję . Każda z nich miała swe kongregacje generalne i na czele wikarego generalnego, o ile generał był z drugiej familji. Żaden Polak nie dostąpił godności wikarego. 32) Tak według Kroniki Bydgoskiej 199/200, której dajemy pierwszeństwo przed informacją Golichowskiego "Przed nową epoką", Kraków, 1899, 177 nr. 36, podającą Mikołaja Barankiewicza.

33) Kronika Pozn. rk. 218, 426.

II) Kronika Bern. pozfi. Kron. m. Pozn., 1925, 214 nr. 111, lila, 112, 113.

35) Kron. pozn. Rk. 218, 461.

36) Kron. Bydg. 211.

S7) Kron. pozn. rk. 218, 465.

38) Ib. 479.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry