KRONIKA MIASTA POZNANIAczaj na chwała, ozdoba i szczęście spotkało prowinc;ę naszą, bo - co ledwie na lat sto i więcej się zdarza a po rozdziale prowincji, polskiej nie trafiło się jeszcze: definitorem generalnym po raz pierwszy obrano o. Jana Kapistrana Szysieckiego eksprowincjała, obecnie kustosza i ojca prowincji najgodniejszego, gorliwego w dyscyplinie zakonnej i obserwancji regularnej, celującego miłością braterską i wszelkiemi cnotami, braci polskich co do studjów odnowiciela i ponad to wszystko co się rzekło, gcdnego chwały, wyniesienia i sławy" '*), Powierzono mu ważne zadanie: wizyty Rusi, Małopolski, Litwy i oddzielenia jej jako samoistnej prowincji. Wskutek tego nie uczestniczył w kapitule pośredniej wielkopolskiej w Grodzisku, na której zaszły jakieś bliżej nieznane awantury, lecz przybrawszy za socjusza Mansweta Grabowskiego 24), podążał na Ruś, W listopadzie przejeżdżał przez Poznań, W następnym roku 1730 ukończywszy także wizytę Litwy i Małopolski, powrócił i w końcu lipca stanął w "swoim konwencie poznańskim" t8). Rozdział prowincji litewskiej nie był jeszcze ukończony, W lipcu 1731 więc Szysiecki wyjechał ponownie. Po drodze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

23) Ib. 193.

Lt4) Grabowski Manswet młodszy o jakie dziesięciolecie od Szysieckiego, 1729 kaznodzieja piotrkowski. 1733 na kapitule w Złoczewie był sekretarzem i miał kazanie urzędowe. Po kapitule pełnił obo. wiązki gwardjana kaliskiego. 1739/40 zastępując chorega Szysieckiego wyjechał na kapitułę generalną do Valladolid. Po drodze w Luneville przyjmował jego i towarzyszy król Leszczyński obiadem.

Po powrocie 1741 przybrano go do definitorjum, naznaczono na chronologa i gwardjana Wachowskiego. 1743-6 był prowincjałem, po czem 1746 został kustoszem kustoszy. 1753-6 jest kustoszem poznańskim, gdzie przeprowadza remont kościółka św. Anny. 1756 wyjechał jako komisarz generalny na Litwę, gdzie w Cytowianach 1 stycznia 1757 zakończył życie. Jako chronolog uporządkował na nowo archiwum prowincji w Wschowie i napisał dalszy tom Annales. Wydał kilka tomów kazań. X. Kantak, Kron. Barn. bydg., 193, 209, 217. - Kron. Berno pozn. Rk. 218, 445, 461; 477, 490, 509, 510. - Dobrowicz 60 v. - Pisma u Estr. XVII. 313. Ow tom Annales przechowuje sfę w Bib!.

Bem. lwów. b. s.).

**) X. Kantak, Kron. Berno bydg., 194

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry