SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zainicjował zebranie obowiązujących ustaw zakonnych. Pracę łę podjął wielki erudyta, jakim był Kamieński. Na koszta druku Szysiecki rozpisał składkę, rozłożoną na poszczególne konwenty. Publikacja ta ujrzała światło dzienne r. 1740 w Kar. 21 ) gowle . Kapituła lubawska była z pełnem uznaniem dla urzędowania Szysieckiego. Powierzyła mu godność, jaką zwykle obdarzano ustępujących prowincjałów: kustosza prowincji. Oprócz tego wybrała go kustoszem poznańskim i prefektem fabryki rzeczonego klasztoru 22 ). Od tego czasu Szysiecki poświęca swój czas i pracę głównie konwentowi poznańskiemu, oczywiście poza czynnością, jaką rozwijał z urzędu swego dla całej prowincji. A czynności tych nie było mało. R. 1729 kustosz wyjechał wraz z nowym prowincjałem Zgorzelskim na kapitułę generalną do Medjolanu. Tam został wybrany definitorem całego zakonu. Po raz pierwszy i ostatni się zdarzyło, że taki zaszczyt spotkał wielkopolską prowincję i kronikarz nie omieszkał tego podkreślić: "Na tej kapitule nadzwy

20) Grodzicki (z Grodziska) Stanisław urodził SA ę ok. 1620.

R. 1668 był lektorem teologji w Warszawie. 1671 na kapitule w Skępem pełnił obowiązki sekretarza. 1673 był kustoszem poznańskim. 1674 został definitorem kapituły bydgoskiej. 1677-80 jest znowu kustoszem poznańskim, 1683-86 prowincjałem. 1680 został chronołoaiem, tudzież kustoszem kustoszy, podobnież 1689. 1693-5 rządził prowincją jako wikary, 1695 znowu wybrany kustoszem kustoszy. 1700 zastępował prowincjała Gawrońskiego. Umarł 1708 20 października w Grodzisku w sławie świętości. (Ks. Kantak, Kronika Berno pozn. w Krom. m. Pozn., 1925, 212 nr. 87 - Aren. Kap. Włocł. 20 pas. Anna!. II, 255, III 417, 453, 605, 621, 674, 703, V 336). Pisma u Estr.

XVII. 392. Zwierciadło wydano 1698. Szysiecki więc zamierzał sporządzić drugą edycję ,ale ta zapewne nie doszła do skutku, przynaj - mniej Estr. ojej nie podaje. _1) Estr. XIX. 75, 6 podaje rok wydania 1740 (Szlichtinkovii) za Randtkiem. Znaczyłoby to, że druk tych Statuta ciągnął się przez lat 10. - Opis prowincjalstwa Szysieckiego według "Listów pasterskich prowincjałów wielkopolskich 1713-1730", rk. b. s. i tytułu p. Swinarskiego z Poznania 70 v - 86. 22) X. Kantak, Kronika Bernardynów bydgoskich, Poznań, 1908,

192.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry