KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Szysiecki umieścił je znowu w Warszawie i Poznaniu, dodawając trzeci w Skępem. Teologję moralną urządzono w Kobylinie i Warcie, retorykę w Bydgoszczy, skąd filozofja była już poprzednio powędrowała do Łowicza. Ze względu na obciążenie Bydgoszczy tem studjum, zwolnił ją od obowiązku dostarczenia habitów nowicjuszom. Uzyskał także ostateczne potwierdzenie wyniesienia studjum poznańskiego do pierwszej klasy z prawem jubilacji. Z innych spraw prowincjał podzielił wszystkie konwenty na dwie klasy: Do pierwszej miały należeć Warszawa, Poznań, Toruń, Piotrków, Kalisz, Łowicz. Nie wiemy atoli, czy i jakie znaczenie miał ten podział, nie ostateczny zresztą, tylko obowiązujący iia lat dziewięć. Wydał przepisy co do kierowania bractwami, wedle których pierwszym promotorem miał być wszędzie gwardjan, drugim kaznodzieja. Polecił rozprzestrzeniać nabożeństwo do ś. Antoniego. W rzeczach dyscyplinarnych Szysiecki nie wydał nowych przepisów, tylko przypomniał, że wystarczy zachowywać dotychczasowe. Wystąpił przeciw niektórym nadużyciom, jak noszeniu pantofli, wprowadzaniu świeckich do konwentów, kwestowaniu pieniędzy w Toruniu, przeciw włóczęgostwu tercjarzy i niedbalstwu laików. Najważniejsze tu było, że kazał zburzyć lub posprzedawać domki opodal konwentów, wynajmowane świeckim. Wogóle jednak z zadowoleniem mógł obwieścić swoim zakonnikom, że w rzeczach zasadniczych prowincja pozostaje nienaruszona. Zakrzątnął się nakoniec około wydania kilku książek: ceremonjału, ułożonego jeszcze przez Jankowskiego 1!», Zwierciadła, Grodzickieg0 2 "), Psalterium diurnuml!) Jankowski Jan Kapistran definitor 1671, lektor jubilat 1676, prowincjał 1677-80, 1680 i 1683 kustosz kusztoszy, 1689 komisarz generalny prowincji małopolskiej. Po ukończeniu komisarstwa Małopolanie wytoczyli mu proces, który się skończył zasądzeniem na, utratę praw. U marł 1700. (Ano III 407, 453, 514, 553, 648 - V 372). Odpowiedź Jankowskiego na zarzuty przeciw niemu podnoszone znajduje się w Bib!. Berno Lwów., b. s. Druku, o którym tu mowa, Estr. nie podaje, zapewne nie doszedł do skutku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry