KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ab occidente ad orientem nadoł ku odnodze rzeki, Warta nazwaney, aż do samych wierzbów (s) starych, które teraz zostaią nad tą rzeką, wymierzyli łokci 138 naszerz. I tam postępuiąc od tego mieysca daley nad brzegiem teyże odnogi rzeki a ciągnąc sznur aż do nowicyatu tych wielebnych 00. Bernardynów, w którey infirmarya na dole continetur, iakoby ad orientem łokci 303 do samey rzeki, która ad praesens conventum a latere ab infra circum fuit (s), wymierzyli łokci 26. Z drugiej zaś strony tychże wielebnych 00. Bernardynów poczynaiąc od samego kościoła, gdzie są wrota murowane wedle klasztoru i murów wielebnych Panien ś. Klary, który mur aż do odnogi teyże rzeki ciągnie sie (s) na doł, wymierzyli ichmoście łokci 162 y tak wymierzony grunt w spokoyną possessyą wielebnym 00. Bernardynom teraz y napo tym będącym oddali"lS).

Tymczasem zanIm Szysiecki mógł podjąć na dobre restaurację kustodji, przeniesiono go do rodzinnego miasta, do Lubawy. Gwardjaństwo tamtejsze piastował przez dwa lata do r. 1722 10), Znowu tam należy zapisać wytężoną pracę restauracyjną gwardjana. W kościele dał flisy, ustawił nowe ołtarze, na obrazy sprawił srebrne sukienki, zakrystję zaopatrzył w aparamenta i cynowe naczynie, także refektarz. Do klasztoru dobudował korytarz podłużny aż do furty, dachy wyporządził, cały konwent murem opasał 17 ). Na kapitule w Kościanie Szysiecki pełnił obowiązki sekretarza. Przyznano mu tam godność definitora habitualnego, z czem łączyła się dożywotnia przynależność do zarządu proWInCJI. Kiedy prowincjał Gamalski wyjeżdżał na kapitułę generalną zagranicę, definitorzy zebrawszy się w Kościanie 23-go stycznia 1723, wybrali jego zastępcą Szysieckiego. Najbliższa

In) Rk. Tow. Przyj. Nauk. pozn. 218, 337 i X. Kantak, Kronika Bernardynów poznańskich Kro m. Poznania, 1925, 213 nr. 97.

1S) Acta 12 pas.

,T) Opis remontu lubawskiego według nekrologu u Dobrowicza 52, ale mógł Szysiecki niekoniecznie odrazu za owego dwuletniego gwardjaństwa dokonać tych prac wszystkich.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry