SYLWKTKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

rozwinął zapobiegliwą działalność. Kościół przyozdobił, zaopatrzył w liczne aparamenta a z fary wprowadził obraz bł. Katarzyny bonońskiej 12). Działalnością swoją w Poznaniu i Świeciu Szysiecki usprawiedliwił nadzieje, w nim pokładane, i wysunął się na jednego z najwybitniejszych zakonników. Więc kapituła bydgoska r. 1716 wybrała go definitorem 11 ), wprowadzając tem samem do zarządu prowincji. Z obowiązków bieżących objął kaznodziejstwo w Kobylinie"). Szczegółów jego pracy tamże nie znamy, wiemy tylko, że napisał kronikę klasztoru p. t. Dulcis recordatio praeteritorum itd., którą po r. 1717 kontynuowali jego zapewne następcy 14 a ). Następująca kapituła w Wschowie r. 1722 na nowo wyznaczyła Szysieokiego na kustosza poznańskiego. J ak wszędzie, tak i w tym swoim charakterze rozwinął ożywioną czynność. Wskutek wojny i przemarszy wojsk polskich, saskich, szweckich, miasto i konwent ucierpiały niezmiernie. Mury konwentu służyły za utwierdzenie i zeń Gniazdowski podjął swoje pamiętne zdobycie miasta na Sasach r. 1716. N awet granice pomiędzy gruntami miejskiemi i klasztornemi zatarły się. Remont konwentu Szysiecki rozpoczął od ponownego wytyczenia tych granic, w doskonałem porozumieniu z zarządem miasta. "Naprzód poczynaiąc od kościoła ś. Anny murowanego, wedle którego ad prasens dzwonnica stoi, to iest od pułudnia (s) aż do pułnocy (s) na przeciw szańcowi garbarskiemu wzdłuż łokci 196, która długość idzie ku szańcowi garbarskiemu recta linea, y tam zaraz pal dla parchanu (s), aby sie (s) tam kończył, wkopać kazali, wszerz zaś poczynaiąc od tego mIeysca iakoby

H) Archivum Conv. Suecensis Rk. Tow. Nauk tor., b. s. 15.

l:i) Joa. Kamieński, Annales Polono-Seraphici, rk. Bibl. Berno Lwów., b. s. III, 883.

14) Acta 12 pas.

14 a ) Rzeczony rękopis znajduje SIę w Bibljotece Królewskiej w Berlinie, zagrabiony przy zniesieniu konwentu nr. 931, Ms lat theol., a liczy k. 416. Wiadomość tę zawdzięczam p. dr. K. Dobrowolskiemu z Krakowa, za co Mu serdecznie dziękuję.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry