SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICHkretnych szczegółów z jego młodości. Można domyślać się, że uczęszczał do szkoły paratjalnej w mieście rodzinnem, skąd zapewne wyniósł doskonałą znajomość języka niemieckiego. Do Bernardynów pociągać go mogła okoliczność, że w Lubawie już od wieku istniał i rozwijał się ich konwent '). Nowicjat przechodził w Warszawie lub w Poznaniu. W Poznaniu zapewne też składał profesję. Sądzimy bowiem, że kleryk profes Joannes Capistranus Lubavius, wymieniony pod r. 1701 4), jest to właśnie Szysiecki. Spotykamy także ślad jego jako studenta teologji w konwencie poznańskim, zapisał się bowiem do Bractwa Loretańskiego r). Był zatem rówieśnikiem znakomitego historyka prowincji i archiwarjusza Jana Kamieńskiego"), ale kiedy tego zwierzchność zakonna wysłała na dalsze studja do Rzymu, przeznaczając mu zawód profesorski, to Szysiecki po otrzymaniu święceń i ukończeniu teologji tylko przejściowo uczył teologji moralnej w Kościanie 7 ), a zadaniem jego stały się cele bezpośrednio praktyczne: kaznodziejstwo i administracja. Niewątpliwie odznaczył się już w pierwszych latach swojej działalności. Nader wcześnie, bo r. 1709, a więc w ośm lat po profesji, poruczono mu jedno z najważniejszych stanowisk w prowincji: kustosza poznańskiego 8). Rychło widocznie, a może właśnie na tym urzędzie zasłynął jako kaznodzieja, skoro już r. 1710 otrzymał tytuł kaznodziei generalnego"), tytuł

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

*) Założony 1580 a raczej na nowo objęty po wymarciu Franciszkanów Obserwantów prowincji saskiej, co założyli ten klaszior 1502 roku.

«) Acta prov. Maioris Poloniae 1683-1701 Rk. Kap. Wlocł. 20, 282.

.) Confraternitas Domus Lauretanae rk. Arch. Diec. pozna. b. s.

4 kol. 2.

") Jan Kamieński 1676-1730, prowincjał 1716-9, chronolog od ).. 1719. Biografię jego podaliśmy w Roczniku Tow. Nauk toruńskich 1925 "Kronika Bernardynów toruńskich", 105-7.

') Acta 1701-86. Rk. Kap. Włocł. Monasteria 12 pas.

8) Kronika Bernardynów pozn. Rk. Tow. Przyj. Nauk pozn.

218 : 334.

") Acta 12 pas.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry