KROMKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

X. Dr. K a m i l K a n t ak.

SYLWETKI BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH Jan Kapistran Szysiecki.

W. X.VIII stanowi epokę upadku Rzpltej nietylko pod względem państwowym, ale także umysłowym i religiijnym. Tej epoki Bernardyni będąc dziećmi, nie zdołali się także uchronić od jej wpływów, i dzieje ich w ciągu tego stulecia nie przedstawiają się w najlepszem świetle. Ale podobnie jak w owych czasach w Polsce nie brak było ludzi, o których działalności z chlubą tylko mówić możemy, jak Załuscy, Konarski, tak i wśród naszych zakonników spotykamy jednostki, któreby w każdej epoce zaszczyt przyniosły prowincji i krajowi. Skoro mowa tu o poznańskim konwencie, to Bernardynem takim jest przedewszystkiem Jan Kapistran Szysiecki 1 ). Szysiecki pochodził z dzisiejszego Pomorza, z mieszczańskiej rodziny w Lubawie. Dlatego obok właściwego nazwiska, źiódła zakonne dają mu często nazwę Lubawczyka (Lubavius). Daty urodzenia dokładnie nie znamy, przypadła ok. r. 1680, i to raczej przed tym rokiem niż po nim 3). Nie wiemy także kon

1) Szkic tymczasowy jego działalności podaliśmy w "Pamiętniku Jubileuszowym Tow. Przemysłowców w Poznaniu", 1908, 41-,!. Tutaj dajemy sylwetkę wyczerpującą.

2) Jako profes 1701 mógł mieć według ówczesnego zwyczaju lat ok. 20. Skoro jednak przy okazji nekrologu r. 1753 mowa o późnej starości jego jeszcze na czas jakiś przed śmiercią (Rk. Kapituły włocławskiej 10, Dobrowski Felix Chronologja ab a 1751 (-65) 51) mnie mamy, że umarł dobrze po 70 leciech życia, coby na urodzenie dało czas przed r. 1080.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry