· DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

forytował swą protegowaną kandydatkę z Saksonji. Ostatecznie przeforsował jej przyjęcie do zakładu, ale była to istotnie bardzo słaba siła 193) . Po dokonaniu zmian w wewnętrznej organizacji zakładu, przystąpił dyrektor Barth do zmiany zewnętrznej organizacji zakładu. Już od dawna ciężył dyrektorowi stosunek zależności wobec zarządu szkolnego, w którego obradach partycypował coprawda jako członek zarządu, ale któremu obowiązany był się podporządkować. Zarząd był też instytucją niewygodną dla Rejencji, która pragnęła objąć bezpośrednią władzę nad Szkołą Ludwiki. Wyrazicielem intencyj zaborczych rządu był w zarządzie radca szkolny Jacob, usłużnem narzędziem Rejencji stał się niebawem dyrektor Barth. Wspólnie z Jacobem 194) przygotował zamach na stary statut Szkoły Ludwiki, wydany drukiem w r. 1830 pod nazwą Instrukcji, i korzystając z dezorjentacji członków zarządu sformułował w porozumieniu z Jacobem nowy statut w r. 1837. Statut ten, pozornie nie odbiegający od starej Instrukcji, wnosił do organizacji Szkoły Ludwiki zmiany tak zasadnicze, że podważył prawno-państwowe podstawy fundacji.

"..) A U. D. Protokolle d. Lehrerkonf. 1835-52. Protokolle des Vorstandes 1834-52; Correspondenz mit dem Vorstande 1835-70.

A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 24.

194) A. U. D. Uebernahme durch den Staat 1871-Ts,

-s

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry