KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Trudno ustalić, co w metodach tych przeważa, czy osobistość samego dyrektora, czy wpływy niemieckiej szkoły pedagogicznej i uniwersytetu w Królewcu i Halli. Nie można jednak pomijać faktu, że nauczyciele Szkoły Ludwiki, których dyrektor tak gwałtownie przerabiał według swego szablonu, mieli piękne tradycje Seminarjum N auczycielskiego w Poznaniu i wzory wybitnych pedagogów gimnazjum Marji Magdaleny i że ostatecznie nie byli nowicjuszami w pracy pedagogicznej. To też walka o metody pracy przybiera niebawem charakter przykry dla obu stron. Atmosfera w zakładzie staje się duszna, znika radosna, ofiarna praca lat dawnych, a szkoła zamienia SIę w zImną, świetnie funkcjonującą maszynę.

Profesor Czarnecki opuścił zakład w połowie roku 1836.

Nieco dłużej wytrwał X. Wróblewski, ale i on parę miesięcy później porzuca zakład na zawsze. Odejście swe motywował X. Wróblewski brakiem zdrowia i nawałem obowiązków duchownych, ala z sprawozdań konferencyjnych wynika, że napróżno upraszał dyrektora o przesunięcie lekcyj religji z godzin rannych na godzinę lO-tą, gdyż jedynie przy tej zmianie zdołałby pogodzić obowiązki duszpasterskie z obowiązkami szkolnemi. Dyrektor życzeń tych nie uwzględnił, gdyż zmiana w rozkładzie godzin sprzeciwiała się jego zapatrywaniom. Równocześnie opuścili zakład kandydat Gladisch i Bleich.

N apływają nowi uczący, niektórzy bawią krótko, inni pozostają dłuższy okres czasu. Rektor Vanselow przybywa z Królewca jako specjalista języka niemieckiego, Adamy obejmuje lekcje przyrody i rachunków. Józef Skarbek Malczewski przybywa z Kostrzyna i obejmuje lekcje języka polskiego, a początkowo także i religji. Lekcje śpiewu obejmuje Flux. Do nauczania w klasach niższych angażował dyrektor młodą kandydatkę, pannę Euchling z Saksonji. Składała ona egzamin przed komisją szkolną w Szkole Ludwiki. Wraz z nią składała egzamin Emilja Eger z Warszawy, dawna uczenica Szkoły Ludwiki, później zajęta w instytucie panny Hebenstreit. Egzamin ten był powodem konfliktu między dyrektorem Barthem, a zarządem, zwłaszcza dr. Suttingerem, gdyż twierdzono, że Barth

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry